Utylizacja paneli fotowoltaicznych: jak wygląda w praktyce?

Według aktualnych statystyk, zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi w Polsce rośnie, tak w przypadku firm, jak i inwestorów prywatnych. Im więcej paneli solarnych widać w naszym krajobrazie, tym częściej na językach pojawia się temat ich unieszkodliwiania. Jak wygląda utylizacja paneli fotowoltaicznych, ile to kosztuje i kto ponosi koszty tej usługi? Zapytaliśmy o to eksperta od OZE z serwisu Brewa.pl.

Utylizacja paneli fotowoltaicznych – jak robić to bezpiecznie i ekologicznie?

Mamy obecnie sytuację, w której optymalny, ale także notowany średni czas żywotności paneli fotowoltaicznych sięga 25 – 30 lat. Instalacja tego typu jest zatem długowieczna, a jeśli dobrze zaprojektowana i zamontowana, również mało awaryjna. Nie zmienia to faktu, że rosnącym problemem staje się utylizacja paneli fotowoltaicznych. Koszt jaki może ponieść środowisko naturalne jest naprawdę duży, jeśli odpady te będą kierowane na dzikie wysypiska lub do strumienia odpadów komunalnych.

Utylizacja paneli fotowoltaicznych może być dzisiaj procesem bardzo wydajnym, przewiduje bowiem recykling, czyli odzysk bardzo wielu surowców i półproduktów – oczywiście pod warunkiem, że stare panele fotowoltaiczne trafią do właściwego punktu recyklingu. Podstawowe informacje na temat tego gdzie zamówić usługę oraz ile kosztuje utylizacja paneli fotowoltaicznych są na www.Brewa.pl.

Utylizacja paneli fotowoltaicznych – przebieg procesu odzysku i unieszkodliwiania

Aby zminimalizować szkodliwy wpływ odpadu na środowisko naturalne, należy dokonać selekcji poszczególnych grup surowców i produktów, z których składają się panele fotowoltaiczne. Część z nich bezpośrednio trafia do recyklingu, część jest oczyszczana i dopiero kierowana do recyklingu lub do ponownego wykorzystania w produkcji. Utylizacja paneli fotowoltaicznych generuje także pewien procent odpadów, których zwyczajnie nie da się wykorzystać, te są zatem prasowane, by zmniejszyć objętość, a następnie kierowane do utylizacji termicznej.

Aby zobrazować nam na czym polega utylizacja paneli fotowoltaicznych, serwis Brewa.pl podzielił ten proces na kilka etapów. W pierwszym rozdzielone są surowce jak szkło czy aluminium, które podlegają recyklingowi. Dalej selektywnie wybiera się podzespoły zdatne do ponownego wykorzystania, a przy tym wartościowe z perspektywy produkcyjnej, np. wafle krzemowe. W zależności od ich stanu albo zostają skierowane bezpośrednio do obróbki i wykorzystania, albo są przetapiane. Utylizacja paneli fotowoltaicznych uwzględnia też unieszkodliwienie tej części surowca, która nie może być poddana recyklingowi – takie odpady spalane są w temperaturze 500 st C.

Utylizacja paneli fotowoltaicznych – koszt, cena w 2021?

Jako posiadacz instalacji fotowoltaicznej jesteśmy odpowiedzialni za jej utylizacje, czyli to inwestor ponosi koszty utylizacji paneli fotowoltaicznych. Na szczęście aktualnie cena tej usługi nie jest zaporowa, a coraz więcej polskich firm odpadowych ją oferuje. Warto zajrzeć na Brewa.pl po szczegółowe informacje.

Ile kosztuje utylizacja paneli fotowoltaicznych? Cena kilograma to 1,50 zł w przypadku gdy sami dowieziemy odpad do zakładu lub 2,50 zł gdy zamawiamy usługę z odbiorem na miejscu. Dla przykładu utylizacja paneli fotowoltaicznych dla instalacji o mocy 4kW to około 400 zł.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.