Kosze uliczne a segregacja śmieci. Sprawdźmy obecne prawo

Troska o środowisko powinna być najważniejszą wartością dla każdego człowieka. Niestety drastycznie zmieniająca się w ostatnich latach sytuacja klimatyczna obrazuje, jak niewiele dzieli nas od katastrofy. Stąd tak ważna jest świadomość, że nawet segregując w odpowiedni sposób odpady, każdy z nas ma swój udział w przyczynieniu się do poprawy stanu środowiska.

Na czym polega segregacja śmieci?

Segregacja śmieci polega na właściwym sortowaniu, a także oddzieleniu surowców wtórnych od odpadów, które nie nadają się do ponownego wykorzystania. Wyrzucając odpady, warto mieć świadomość tego, że ich niepoprawna segregacja uniemożliwi ponowne przetworzenie oraz wykorzystanie surowców. Prawidłowa segregacja odpadów powinna zaczynać się w gospodarstwie domowym każdego z nas. Nie należy jednak zapominać o tym również w przestrzeni publicznej.

Znaczenie recyklingu

Wśród wielu osób wciąż panuje błędne przekonanie, że posortowane przez nas odpady i tak trafiają do śmieciarek, które mieszają je ze sobą. Stąd niektórzy rezygnują z recyklingu w swoich domach czy też wyrzucają odpady do nieodpowiednich koszy na śmieci w miejscach publicznych. Znaczenie recyklingu we współczesnym świecie jest jednak niezwykle ważne, gdyż tylko w ten sposób możemy zmniejszyć ilość odpadów oraz umożliwić ponowne przetworzenie surowców wtórnych.

Recykling pozwala także na ograniczenie ilości wysypisk śmieci, zmniejszenie emisji trujących gazów docierających do atmosfery, poprawę czystości rzek, a także ograniczenie zużycia energii oraz surowców naturalnych.

Klasyczny uliczny kosz na śmieci na odpady zmieszane fot. Eco-market.pl

Jednolity System Segregacji Odpadów – najważniejsze założenia

Od 1 lipca 2017 roku na terenie całego kraju obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), będący wynikiem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 20016 roku. Głównym założeniem nowych przepisów jest wprowadzenie pojemników na śmieci podzielonych na 5 podstawowych rodzajów:

  • papier (kolor niebieski),
  • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty),
  • szkło (kolor zielony),
  • odpady bio (kolor brązowy),
  • odpady zmieszane (kolor czarny).

Zasady te obowiązują również w przestrzeni publicznej. W sytuacji, gdy pojemniki mogą obniżać jej walory estetyczne, w szczególności jeśli mowa o miejscach o znaczeniu historycznym oraz przyrodniczym, nowoczesne kosze uliczne na śmieci pokrywa się odpowiednim kolorem tylko w sposób częściowy, jednak o powierzchni nie mniejszej niż 30% całego pojemnika. Dzięki temu pozostaje on bardzo dobrze widoczny, umożliwiając prawidłową segregację śmieci.

Standardowy kosz uliczny KC6- sklep Eco-market.pl

 

Rozporządzenie wskazuje także na fakt, w którym zgodnie z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów powinnością gmin jest zapewnienie możliwości selektywnej zbiórki odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Oprócz tego kosze na śmieci powinny w odpowiedni sposób zabezpieczać odpady przed pogorszeniem ich jakości, które może uniemożliwić ich dalsze przetwarzanie.

Pamiętajmy, że segregacja śmieci wymaga od nas tak naprawdę niewielkiego wysiłku. Dlatego segregując śmieci w domu czy też przed wyrzuceniem ich do kosza podczas spaceru w parku lub zakupów w galerii handlowej, upewnijmy się, że umieszczamy je we właściwym pojemniku.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.