Segmentacja grupy odbiorców – dlaczego jest tak ważna?

Odbiorcy kampanii reklamowych różnią się między sobą pod kątem zainteresowań, potrzeb czy oczekiwań. Aby reklama była skuteczna i generowała wyższą konwersję, nie należy kierować takiego samego komunikatu do wszystkich użytkowników. W tym przypadku kluczowa jest segmentacja, dzięki której każda grupa klientów otrzyma ściśle spersonalizowane treści reklamowe.

Czym jest segmentacja?

Segmentacja bazy odbiorców ma na celu podział ze względu na cechy charakterystyczne użytkowników. Sprowadza się głównie do danych demograficznych (wiek, płeć, dochody czy wykształcenie) i behawioralnych (zachowania użytkowników na danej stronie internetowej, potrzeby czy zainteresowania). W zależności od typu kampanii, można również dokonać segmentacji psychograficznej ze względu na styl życia czy cechy osobowości odbiorców, a także segmentacji geograficznej, biorąc pod uwagę kraj zamieszkania, województwo, region czy miejscowość. Aby jeszcze bardziej zawęzić grupę docelową, można zastosować kilka poziomów segmentacji, czyli makrosegmentację i mikrosegmentację. W pierwszej kolejności należy oszacować wielkość rynku (makrosegmentacja), by w dalszej kolejności podzielić go na podgrupy według ściśle ustalonych kryteriów (mikrosegmentacja).

Jakie korzyści daje segmentacja bazy odbiorców?

Dzięki segmentacji bazy odbiorców można spersonalizować przekaz reklamowy, docierając do ściśle zdefiniowanych użytkowników. Jest to niezwykle ważny proces, który możne znacząco podnieść wyniki sprzedażowe – odbiorcy chętniej podejmują konkretne działania po przeczytaniu spersonalizowanej wiadomości. Segmentacja daje również możliwość obserwacji zmian zachodzących na rynku, obserwacji trendów, definiowania zmieniających się potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów. Dzięki takim działaniom nie tylko możemy podnieść współczynnik konwersji, ale również zbudować silną markę i nawiązać więź z konsumentami.

Segmentacja w praktyce

Segmentacja jest procesem długofalowym, jednak zdecydowanie efektywnym w kontekście tworzenia i analizy kampanii reklamowych. Możemy koncentrować się na jednym segmencie, prowadząc działania skupione na największym z nich lub zastosować strategię zróżnicowaną, czyli odrębną dla każdego segmentu na rynku. Segmentacja bazy odbiorców będzie jeszcze dokładniejsza, szybsza i bardziej efektywna, dzięki zastosowaniu systemu marketing automation. Pozwala on na przeprowadzenie szeregu czynności, takich jak nawiązanie kontaktu z odbiorcami, przeanalizowanie dotychczasowych aktywności czy sprawdzenie historii kontaktu. Narzędzie do marketing automation pozyskuje informacje na temat podejmowanych akcji oraz automatycznie na nie reaguje. To duża oszczędność czasu i zasobów. Więcej informacji na temat marketing automation można znaleźć na stronie https://push-ad.com/blog/marketing-automation-co-to-jest/.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.