Czy można nosić koszulki policyjne nie będąc policjantem?

W sklepach internetowych czy w wypożyczalniach strojów na różnego rodzaju przedstawienia możemy spotkać się z mundurami wielu służb – m.in. strażaka, policjanta, czy żołnierza. Jak wygląda kwestia ich ubioru jeśli osoba je nosząca nie przynależy do żadnych z wyżej wymienionych grup? Czy będąc policjantem mogę nosić mundur?

Kwestie prawne munduru policjanta w Polsce

Policja według ustawy z 6 kwietnia 1990 roku określana jest jako formacja umundurowana i uzbrojona. Zgodnie z jej artykułami osoba, która w danym momencie pełni czynne obowiązki policjanta jest zobligowana do noszenia munduru. Jego elementy, kolorystykę i tym podobne również określa inna ustawa, a sam wygląd munduru co jakiś czas jest „aktualizowany” poprzez wprowadzane uchwały.

Rodzaje mundurów policyjnych

Mundury policyjne określa konkretne rozporządzenie, a wg. Rozporządzenia z dnia 20 maja 2009 roku dzieli się ono na służbowe, wyjściowe, galowe i ćwiczebne.

Każdy z tych rodzajów różni się kolorystyką, elementami i funkcjonalnością.

Policjanci są też w pewnych sytuacjach wyłączeni z obowiązku noszenia munduru w trakcie – np. podczas tajnej akcji, a zasady tego wyłączenia określa Komendant Główny Policji.

Czy można nosić mundur? Jaka kara za przebranie się za policjanta?

Czy i jaka grozi kara za przebranie się za policjanta, żołnierza czy inną osobę na służbie?

Oczywiście – ale z drobnymi wyjątkami.  Generalnie mundur policjanta jak i każdego innego „zawodu mundurowego” jest prawnie chroniony na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach. Według niej „Mundurem jest ubiór lub jego części służące oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo służby”. Cytat ten należy rozumieć jako tka naprawdę zakaz jego noszenia nie pełniąc danej funkcji. Dotyczy to nie tylko policji ale i straży pożarnej, wojska a można pokusić się nawet o interpretację że również ochronę, ratownika itp.

Według Kodeksu Wykroczeń osoba przywłaszczająca sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używająca / nosząca odznakę lub mundur, nie mająca do tego prawa podlega karze grzywny do tysiąca złotych lub karze nagany.

Istnieje jednak wyjątek – mundur można nosić w przypadku brania udziału w przedstawieniu artystycznym przez osoby niebędące policjantami. Rozumiemy to jako rola w filmie, przedstawieniu szkolnym, akcie teatralnym i tym podobnych.

Dla kogo zatem sklepy z ubraniami policyjnymi?

W sieci możemy znaleźć wiele sklepów, które oferują praktycznie kompletne ubiory różnych służb. Znajdziemy w nich polary, spodnie, kurtki, bluzy, koszulki policyjne czy nawet odznaki. Kto je kupuje?

Rozwiązanie może być proste – klientami takich sklepów będą osoby, które biorą udział w jakiejś roli – może to być dziecięca koszulka do np. przedstawienia szkolnego, przebranie na wieczór kawalerski (przedstawienie artystyczne na wieczorze panieńskim/kawalerskim to przecież nic nowego) a także policjanci, którzy szukają luźniejszego ubioru.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.