Outsourcing kadr – czy sprawdzi się w Twojej firmie?

W nowoczesnych modelach biznesowych wykorzystywane są różnorodne rozwiązania, pozwalające firmie rozwijać się w konkretnym obszarze. Jednym z nich jest outsourcing kadr. Dzięki niemu można efektywnie wykorzystać zasoby pracowników.

Definicja

Outsourcing kadr Contract Administration pozwala zbudować silną pozycję rynkową. Odpowiednie zarządzanie osobami zatrudnionymi w firmie ma również duże znaczenie w zdobywaniu przewagi nad innymi przedsiębiorstwami. Usługa zorientowana jest wokół administracji kadrowej. Zewnętrzny podmiot prowadzi m.in. akta osobowe pracowników oraz sporządza dokumentację osób zatrudnionych w firmie. Outsourcing dotyczy także szkoleń BHP, zwolnień i urlopów. Pracodawca nie musi martwić się o przygotowywanie raportów dla ZUS-u. Zewnętrzny partner monitoruje również wszelkie prawne aspekty, mające znaczenie dla obszaru, w którym specjalizuje się dane przedsiębiorstwo. Szczegółowe informacje na temat dostępne są na stronie internetowej https://www.ca-staff.eu/uslugi/outsourcing-kadr.

Dodatkowe działania

Outsourcing kadr poza podstawowymi założeniami dotyczy także rozliczania czasu pracy. Działania te prowadzone są w oparciu o specjalny system. RCP dostosowany jest do przepisów prawnych. Za jego pomocą pracodawca może lepiej gospodarować czasem pracy osób zatrudnionych w firmie. System nie wymaga dodatkowych aplikacji. Mogą go wykorzystać menadżerowie, pracownicy oraz administratorzy HR. Na RCP składa się sześć modułów. Każdy z nich dedykowany jest dla użytkowników na innym etapie obsługi procesu ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. System ma wiele funkcji, odpowiadających m.in. za wprowadzenie właściwych danych. Szczegółowe informacje na temat innowacyjnego modułu znaleźć można na stronie internetowej https://www.ca-staff.eu/uslugi/rozliczanie-czasu-pracy.

Outsourcing kadr to efektywne i nowoczesne rozwiązanie. Nie warto zatem obawiać się współpracy z zewnętrznym partnerem. W sektorze tym działają bowiem profesjonaliści o odpowiednich kwalifikacjach.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.