Ubezpieczenie zawodowe IT od roszczeń osób trzecich – co powinno obejmować?

Specjaliści czy firmy IT świadczą usługi swoim klientom, odpowiadają za całą infrastrukturę ich biznesu. Należy wziąć pod uwagę, że ich praca może przyczynić się do materializacji ryzyk wynikających z działalności zawodowej, w tym ryzyk cyber u Klientów. Zakup samego ubezpieczenia OC zawodowego nie pokryje kosztów w kontekście wszystkich roszczeń ze strony Klientów. Czy taki specjalista czy firma IT są gotowi, aby ponieść te koszty? Szkody powstałe u Klientów mogą wynikać nie tylko z samych błędów popełnionych przy budowie infrastruktury sieci, ale również w wyniku tych błędów może dojść do ataku cyber, co z kolei może dotyczyć strat wyrządzonych osobom trzecim m.in. wyciek danych osobowych i poufnych firmy, zainfekowanie systemów informatycznych czy komputerów Klientów. W każdym przypadku Klient może przyjść z roszczeniem właśnie do specjalisty czy firmy IT.

Wybór ubezpieczenia

Decydując się na zakup polisy należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia. Są dwie sytuacje, które mogą spowodować wystąpienie roszczenia od osób trzecich. Pierwsza, wynika z popełnionych błędów czy nieumyślnych naruszeń. W tym przypadku należy sprawdzić zakres odpowiedzialności cywilnej zawodowej i tego jak chroni firmę w zakresie codziennej pracy. Druga sytuacja, to w wyniku popełnionych błędów dochodzi do zdarzenia cyber, co generuje koszty i straty u Klientów. W tym przypadku samo ubezpieczenie OC zawodowe nie wystarczy, potrzebne jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia. Dlatego zawsze należy wybierać polisę, która pod względem zakresu na pewno zadziałania w wyniku realnego zdarzenia i jego skutków. Do tego najlepsze ubezpieczenia dają nie tylko wsparcie finansowe, ale również zapewnią pomoc ekspertów w przywróceniu systemów informatycznych i urządzeń do stanu przed awarią czy atakiem oraz zapewnią pomoc prawną w momencie, gdy osoby trzecie (firmy, osoby fizyczne, organy państwa) wysuwają roszczenie w stosunku do firmy czy specjalisty IT. Pełen assisstance zawiera również komunikację kryzysową, informatykę śledczą czy doradztwo techniczne.

Roszczenie osób trzecich z OC zawodowego

Jednym z najważniejszych aspektów ubezpieczenia to ochrona odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług profesjonalnych IT. Warto zwrócić uwagę czy polisa zawiera ubezpieczenie z tytułu roszczenia osób trzecich wynikających z naruszenia pisemnej bądź ustnej umowy, gdy świadczone usługi nie odpowiadają uzgodnionej specyfikacji albo nie spełniają swojej funkcji bądź przydatności do określonego celu. Może również wyniknąć wskutek niedbalstwa – może dojść do zniesławienia, pomówienia lub zdyskredytowania; naruszenia poufności informacji lub ich wykorzystania, naruszenia tajemnicy handlowych czy prywatnych. Nieumyślnie można też naruszyć chronione prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, znaki towarowe etc.). Polisa powinna zawierać gwarancję zapłaty kosztów wynikających z wymianą i odnowieniem dokumentacji / danych należących do osób trzecich, które znajdowały się pod opieką specjalisty czy firmy IT. Taka firma bierze odpowiedzialność za wszystkich swoich pracowników czy podwykonawców, zatem ubezpieczenie powinno chronić przed ich nieuczciwością bądź oszukańczym działaniem lub zaniechaniem względem osób trzecich.

Roszczenia osób trzecich z ubezpieczenia cyber

Te również wiążą się z ryzykiem ponoszenia istotnych kosztów jeżeli w wyniku zaniedbania czy błędu po stronie dostawcy IT dojdzie do zdarzenia cyber u osób trzecich. Roszczenie może wynikać z naruszenia prywatności osób trzecich lub publicznego ujawnienia informacji prywatnych – tu trzeba również wziąć pod uwagę koszty notyfikacji i kar administracyjnych, które w związku z zaistniała sytuacją mogą zaistnieć poza samym roszczeniem odszkodowawczym osób trzecich. Może dojść do ujawnienia informacji poufnych dotyczących przedsiębiorstwa czy tajemnic handlowych jak również zniesławienia. I dodatkowo potrzebna jest ochrona w przypadku, gdzie w wyniku zdarzenia cyber doszło do zablokowania dostępu do sieci firmowej, utraty czy uszkodzenia danych lub pieniędzy i papierów wartościowych. Wziąwszy wszystko pod uwagę należy dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia. Wszystkie powyższe punkty znajdują się w ofercie ubezpieczyciela Findia.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.