Księgowość pełna a uproszczona – różnice

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do prowadzenia księgowości w swojej firmie. Do wyboru mamy dwa sposoby rozliczenia, są to uproszczona i pełna księgowość. Uproszczona rachunkowość, jak sama nazwa wskazuje, jest prostym i podstawowym sposobem rozliczania się z urzędami.

Jednak nie każdy może z tej formy księgowości skorzystać. Drugim sposobem ewidencjonowania przychodów i wydatków jest pełna księgowość. Jest ona bardziej skomplikowana i zaawansowana. Do jej prowadzenia zazwyczaj konieczna jest pomoc profesjonalnego biura księgowego.

Uproszczona księgowość

Uproszczona księgowość, czyli tak zwana mała księgowość przeznaczona jest dla małych firm. Najczęściej korzystają z niej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki  (jawne osób fizycznych, cywilne osób fizycznych oraz partnerskie). Uproszczona rachunkowość prowadzona w formie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) jest najczęściej wybierana przez małe przedsiębiorstwa. Istnieją w tym przypadku dwie formy opodatkowania. Pierwsza forma opodatkowania opiera się na zasadach ogólnych z podatkiem wynoszącym 17% lub 32%. Druga opcja to podatek liniowy. Wysokość tego podatku wynosi 19%  bez względu na wysokość uzyskanych dochodów. Istnieją również inne formy prowadzenia uproszczonej księgowości, są to karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Karta podatkowa przeznaczona jest dla wąskiej grupy przedsiębiorców, która wykonuje określone zawody. Rozliczanie na podstawie ryczałtu polega na ewidencji przychodów z przyporządkowaniem ich do właściwej stawki ryczałtu. Koszty prowadzenia działalności w tym przypadku nie mają wpływu na wysokość płaconego podatku.

Pełna księgowość

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pełna rachunkowość jest obowiązkowa dla spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych),

spółek osobowych prawa handlowego (spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych) oraz dla

przedsiębiorców, którzy osiągnęli przychód netto w kwocie przekraczającej 2 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Pełną księgowość mogą również prowadzić dobrowolnie przedsiębiorcy, którzy nie osiągali tego limitu. Prowadzenie pełnej rachunkowości to doskonały sposób do kontrolowania i analizowania finansów przedsiębiorstwa. Każda operacja finansowa jest księgowana, dzięki temu możemy przeprowadzić analizę kondycji firmy. Minusem tego typu rachunkowości jest jej zawiłość, pracochłonność i problematyczność dla osób, które prowadzą księgowość samodzielnie. W skład pełnej księgowości wchodzi między innymi: prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,  przygotowanie sprawozdań finansowych czy bilansów. Firmy prowadzące pełną księgowość często korzystają z usług biur księgowych. Biuro rachunkowe oferuje wsparcie nie tylko w zakresie prowadzenia księgowości, ale również doradztwa biznesowego, finansowego oraz prawnego.

Pełna rachunkowość – limit

Niezależnie od formy prowadzenia przedsiębiorstwa (również w formie jednoosobowej działalności gospodarczej) po przekroczeniu przychodu netto w wysokości 2 000 000 euro przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości. Wyrażony w euro limit przelicza się na walutę polską, według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W tym roku dniem tym jest 1 października 2019 r. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w tym dniu zawiera tabela nr 190/A/NBP/2018, zgodnie z którą wynosi on 4,2795 zł.

Księgowość pełna czy uproszczona?

Pełna rachunkowość pozwala kontrolować i analizować wydatki oraz koszty. Księgowość taka dostarcza informacji na temat każdej operacji, którą przeprowadzono w przedsiębiorstwie. Możemy dzięki temu zaplanować przyszłe inwestycje. Główną wadą prowadzenie ksiąg rachunkowych jest złożonym i skomplikowanym systemem ewidencji – przyznaje biuro księgowe Polskiego Instytutu Księgowego. Księgowość uproszczona jest łatwiejsza w prowadzeniu i generuje mniejsze koszty. Często taką rachunkowość prowadzi sam przedsiębiorca. Wadą jest to, że taka forma księgowości nie dostarcza praktycznie żadnych innych wartościowych informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Również, nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z uproszczonej formy prowadzenia rachunkowości.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.