Kiedy potrzebna jest rehabilitacja neurologiczna?

Sprawnie działający układ nerwowy jest konieczny do zachowania zdrowia, a nawet życia. Tymczasem coraz więcej osób cierpi na choroby takie jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona czy też urazy czaszkowo-mózgowe. W rezultacie, chorzy stają się w pełni zależni od osób trzecich. U takich pacjentów prowadzona jest rehabilitacja neurologiczna. Czym jest? Na czym polega?

Rehabilitacja neurologiczna – kto z niej korzysta?

Najczęściej, rehabilitacja neurologiczna przeprowadzana jest u pacjentów po udarze mózgu bądź też innych uszkodzeniach mózgu, z chorobą Parkinsona, porażeniem mózgowym i stwardnieniem rozsianym. Kolejne przesłanki do wdrożenia rehabilitacji neurologicznej to dystrofie mięśniowe, przebyte operacje kręgosłupa i porażenie nerwu twarzowego.

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna stanowi jeden z najistotniejszych elementów terapii osób po przebytym udarze, osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym czy chorobą Parkinsona. Obejmuje ona zespół działań mających na celu odtworzenie u pacjentów neurologicznych utraconych funkcji. Celem jest poprawa jakości życia, jak również przywrócenie sprawności narządu ruchu, mowy czy tez funkcji poznawczych. Gdy mamy do czynienia z chorobami postępującymi, właściwe ćwiczenia i terapia mogą spowolnić przebieg choroby oraz umożliwić jak najdłuższe utrzymanie sprawności i samodzielności.

W ramach rehabilitacji chory wykonuje ćwiczenia mające na celu poprawę koordynacji ruchowej czy też wzmocnienie mięśni. Stosowana jest również terapia fizykalna i reedukacja chodu. W zależności od jednostki chorobowej i potrzeb pacjenta odbywa się nauka samodzielnego wstawania, siadania na łóżku lub ubierania się czy korzystania z toalety. Pacjenci z zaburzeniami aparatu mowy pracują nad poprawą motoryki twarzy czy ust,  kształtowaniem właściwej tonacji lub artykulacji. Ćwiczenia wykonywane w ramach rehabilitacji neurologicznej mają również na celu stymulację tych funkcji mózgu, które uległy pogorszeniu w związku z chorobą.

Rehabilitacja   domowa – komfort dla pacjenta

Rehabilitacja, również ta neurologiczna, może być prowadzona w warunkach domowych. Ćwiczenia w warunkach domowych są komfortowe dla pacjenta, który czuje się dobrze w znanym sobie środowisku. Nie ma również konieczności organizowania transportu chorego do placówki, co oznacza także dużą oszczędność czasu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.