Jak powinien wyglądać czas pracy kierowcy ciężarówki?

Czas pracy kierowcy ciężarówki regulowany jest przepisami, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Uwzględniają one możliwości fizyczne i psychiczne kierowcy, przy równoczesnym optymalnym wykorzystaniu mocy przedsiębiorstw. Jakie zasady obowiązują w tej dziedzinie?

Dzienny i tygodniowy czas pracy

Czas pracy kierowcy ustalany jest dobowo i tygodniowo. W ciągu doby kierowca zawodowy nie może pracować dłużej niż 9 godzin. Wyjątkowo można jednak wydłużyć ten czas do 10 godzin. Po 4,5 godzinach jazdy obowiązuje przerwa śniadaniowa. Powinna ona trwać 45 minut. Można jednak podzielić ją na dwie części, z których jedna wynosi minimum 30 minut. Czas pracy załogi dwuosobowej może trwać 30 godzin pod warunkiem, że obaj kierowcy wykorzystają po 9 godzin prowadzenia lub 10 godzin maksymalnie 2 razy w tygodniu, a czas odpoczynku każdego z nich wyniesie 9 godzin. Tygodniowy czas pracy to maksymalnie 56 godzin. Warto mieć na uwadze, że w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni nie może on przekroczyć 90 godzin. Tydzień rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 00 i trwa do niedzieli do godziny 24. Do czasu pracy wlicza się również okres, w którym kierowca pozostaje do dyspozycji firmy, załadunek, rozładunek oraz wszelkie czynności administracyjne i związane z wykonywaniem pracy. Dyżur, w którego czasie kierowca nie wykonuje pracy, a także nieusprawiedliwione postoje, nie zaliczają się do czasu pracy.

Dzienny i tygodniowy czas odpoczynku

W ciągu każdej doby kierowcy przysługuje 11 godzin odpoczynku. Okres ten może zostać podzielony na dwa krótsze, z których jeden wyniesie 9 godzin, a drugi 2 godziny. Trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku, przerwa dobowa może zostać skrócona i wynosić 9 godzin. Po każdych 6 cyklach dobowych następuje odpoczynek tygodniowy. Powinien on wynosić minimum 45 godzin, jednak może zostać skrócony do 24 godzin – pod warunkiem, że w ciągu dwóch następujących po sobie tygodniach łącznie odpoczynek wyniesie 90 godzin.

Rozliczanie czasu pracy kierowcy ciężarówki

Jak efektywnie i wygodnie rozliczać czas pracy kierowców? Przestrzeganie czasu pracy to obowiązek nie tylko kierowcy, ale także przedsiębiorstwa. Czas ten musi być ewidencjonowany, gdyż podlega kontroli. Za brak pełnej dokumentacji lub za przekroczenie czasu pracy grożą wysokie mandaty nakładane na kierowcę oraz kary obciążające firmę. Z tego powodu niezbędne jest stosowanie do ewidencji wykresówek, wydruków z tachografów, z karty kierowcy, a także zapisów ręcznych. Każda czynność kierowcy musi zostać udokumentowana. Rozwiązaniem ułatwiającym kontrolę czasu pracy kierowcy są systemy telematyczne oferowane przez zewnętrzne firmy. Dzięki nim flota jest monitorowana, a zapis danych ciągły. Możliwa jest również kontrola kierowcy w czasie rzeczywistym, nawigacja, skanowanie i przesyłanie dokumentów. Raportowanie nie tylko ułatwia kontrolę i dokumentację, ale także pomaga zaplanować optymalnie trasy i załogi.

Czas pracy kierowcy ciężarówki wymaga ciągłej kontroli i szybkiego reagowania. W trasie zdarzają się różne nieplanowane przypadki, mogące spowodować przekroczenie czasu pracy. Dlatego warto efektywnie zarządzać czasem pracy kierowcy przy pomocy specjalistycznej firmy zewnętrznej.

Rate this post

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.