W jakich sytuacjach warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy PPOŻ?

Rzeczoznawca to ekspert, który zajmuje się weryfikacją i potwierdzeniem dokumentacji projektowej budynku. Robi to zgodnie z zasadami prawnymi, opisanymi w rozporządzeniach i ustawach. Jego rola jest zatem bardzo istotna, jeśli chodzi o uzgodnienie dokumentacji związanej z prawidłowością skonstruowania danego obiektu budowlanego. Szczególnym rodzajem rzeczoznawców są ci, którzy zajmują się systemami ppoż. Rzeczoznawca przeciwpożarowy m.in. ustala zgodność poszczególnych rozwiązań z normami. Z jego usług powinni skorzystać przede wszystkim zarządcy budynków o rozległych zamierzeniach funkcjonalnych, np. hal przemysłowych, galerii handlowych lub innych obiektów o rozbudowanym układzie przestrzennym.

Rzeczoznawca ppoż – zadania i obowiązki

Praca rzeczoznawcy ppoż jest również niezbędna w kontekście ustalenia zgodności rozwiązań przestrzennych niewielkich obiektów sprzedażowo-usługowych. O ile rola eksperta w przypadku domu jednorodzinnego jest raczej marginalna, o tyle w przypadku rozszerzenia funkcji takiego budynku (np. na najniższym piętrze będzie znajdować się zakład kosmetyczny), jest to już wymagane. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonuje szczegółowe ekspertyzy ppoż, które są czynnością uwarunkowaną prawnie. Finalnym skutkiem wykonania ekspertyzy jest dokument, który zgodnie z prawem wykonuje się m.in. w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu. Ekspertyzę wykonuje się także w innych, koniecznych sytuacjach, które wymuszają dostosowanie się do obowiązujących wymagań technicznych oraz budowlanych. Rzeczoznawca ppoż, oprócz wyżej wymienionych obowiązków, ma także prawo do tworzenia innych opracowań związanych z zagadnieniami ppoż. Może m.in. uzgadniać projekty budowlane w myśl zapobiegania potencjalnym niebezpiecznym sytuacjom, związanym np. z powstawaniem pożaru. Ekspert ds. ppoż ma prawny obowiązek przechowywania dokumentacji, którą sporządził. Musi także kontaktować się z odpowiednimi urzędami i instytucjami w ramach realizowanych obowiązków służbowych.

Kto musi uzgadniać projekt z rzeczoznawcą?

W przepisach prawnych wyróżniono szereg sytuacji, w których kontakt z rzeczoznawcą ppoż będzie obowiązkiem zarządcy budynku. Przykładowo, budując garaż wielopoziomowy albo duży budynek, w którym jednocześnie może przebywać ponad 50 osób na 2000 m2 w strefie pożarowej – należy uzgodnić taki projekt z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Z uprawnień rzeczoznawcy korzystają także wykonawcy projektów miejskich, robót drogowych i dużych inwestycji. Wśród projektów uzgadnianych z rzeczoznawcą ppoż wyróżnia się również budowę tunelu o długości ponad 100 metrów czy stanowisko postojowe dla samochodów ciężarowych przewożących materiały niebezpieczne. Szczegółowe wytyczne co do rodzajów sytuacji, w których należy skorzystać z pomocy rzeczoznawcy ppoż, znajdują się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.