Przyłącze gazowe gotowe. Jakie formalności są konieczne w celu podpisania umowy?

Budowa przyłącza, czyli doprowadzenie rurociągu od sieci gazowej do skrzynki, w której znajdzie się również kurek i licznik gazowy została ukończona? Najwyższy czas na zgłoszenie dystrybutorowi paliwa gazowego chęci podpisania umowy o dostawę gazu oraz założenie licznika. Inwestorzy, którzy osobiście koordynowali budowę przyłącza, posiadają niezbędną dokumentację, określającą zakończenie prac. Jeżeli budynek w stanie surowym został zakupiony od dewelopera, należy uzyskać potwierdzenie zakończenia prac.

Dokumentacja, potrzebna do podpisania umowy o dostawę gazu

Najważniejszymi dokumentami, które będą konieczne do zawarcia umowy o dostawę gazu, a co się z nią wiąże, założenia licznika gazu są wnioski, które można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej dystrybutora paliwa gazowego. Wnioski zawierają informację o gotowości do podłączenia gazu do budynku. Ponadto należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o dostawę paliwa gazowego. Wykonane przyłącze gazowe to jeszcze nie wszystko, co potrzebne jest do rozpoczęcia korzystania z gazu w budynku. Aby spełnić warunki gotowości do dostaw, należy wykazać się dokumentacją, potwierdzającą wykonanie w budynku niezbędnych dla prawidłowego działania instalacji, czynności.

Co będzie potrzebne, aby złożyć wniosek o dostawę gazu?

Przed złożeniem wniosku należy dokonać zakupu oraz instalacji urządzenia, które będzie działało w oparciu o dostarczony gaz oraz dokonać sprawdzenia jego pracy. Czynność tę powinien wykonać instalator, posiadający uprawnienia. Najczęściej montowany jest kocioł dwufunkcyjny, dla którego przeprowadza się próbę szczelności. Kolejną, niezbędną przed złożeniem dokumentacji wytyczna jest dopilnowanie sprawdzenia przez mistrza kominiarskiego drożności przewodów kominowych. Kominiarz również powinien posiadać niezbędne uprawnienia. Czynności, wykonana przez uprawnionych specjalistów, powinny zostać udokumentowane protokołami, opatrzonymi numerem, data oraz pieczęcią wykonawcy czynności. Do wypełnienia wniosku konieczna będzie data wydania pozwolenia na budowę oraz dane, wraz z numerem uprawnień kierownika budowy.

Gdzie złożyć wnioski, jak długo potrwają formalności?

Wnioski wraz z kompletem dokumentacji do wglądu (poza protokołami warto posiadać dowód własności nieruchomości) należy składać w biurze obsługi klienta firmy dystrybuującej paliwo gazowe lub za pośrednictwem internetowego systemu, jeśli nie ma możliwości osobistego stawienia się w bok. W zależności od trybu pracy dystrybutora, czas od momentu złożenia wniosków do założenia licznika i podpisania umowy (w trybie składania wniosków online) może wynosić od kilku, do kilkunastu dni. Warto dodać, iż przyłącze gazowe wykonywane jest przez pracowników przedsiębiorstwa, dostarczającego gaz, natomiast podłączenie do budynku należy już do zadań inwestora. Jeżeli nie mamy pewności, czy zgromadzone zostały wszystkie dokumenty lub zastanawiamy się, czy wnioski zostały prawidłowo wypełnione, warto skonsultować się z pracownikiem dystrybutora, aby określić zasadność wprowadzenia zmian.

Rate this post

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.