Pompa ciepła w praktyce. Jak i ile można zaoszczędzić?

Powietrzne pompy ciepła korzystają z energii cieplnej pobranej z powietrza, które znajduje się na zewnątrz danego budynku. Systemy takich pomp zyskują na popularności, ponieważ spośród innych wyróżnia je m.in. prosty i szybki montaż. Z kolei ich praca charakteryzuje się sporą wydajnością. W poniższym artykule przedstawimy, czym dokładnie są powietrzne pompy ciepła, a także zastanowimy się, czy są opłacalne.

1. Korzyści płynące z zastosowania powietrznej pompy ciepła

Jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ pompy ciepła wykorzystują tylko 25% energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych oraz aż 75% tej z powietrza. Powietrzna pompa ciepła może składać się z jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej (split), bądź tylko z jednostki zewnętrznej, którą nazwiemy monoblok.

2. Różnice między pompami ciepła monoblok oraz split

Powietrzne pompy ciepła tworzy kilka obiegów, dzięki którym możliwe jest pobranie powietrza znajdującego się na zewnątrz, odebranie jego energii oraz późniejsze dostarczenie jej do obiegu grzewczego, który znajduje się w domu.

Rozróżniamy systemu typu:

  • monoblok – tworzy go 1 moduł. Jego montaż ma miejsce na zewnątrz danego budynku. Urządzenie to tworzy skraplacz, wentylator, sprężarka, parownik, elektryczny podgrzewacz wspomagający, zwór rozprężny, a także pompa obiegowa. Instalację zewnętrzną podłącza się do centrali grzewczej, bądź stacji hydraulicznej. Mają one na celu przekazanie ciepła do obiegów grzewczych.
  • split – system tworzy 2 moduły. Jeden instaluje się na zewnątrz budynku, natomiast drugi – wewnątrz. Pierwszy moduł składa się z parownika, zaworu rozprężnego, wentylatora oraz sprężarki. W module tym dochodzi do procesów, które odpowiadają za wytwarzanie oraz transport ciepła. Moduł wewnętrzny składa się ze skraplacza, pompy obiegowej, a także elektrycznego podgrzewacza wspomagającego. Moduły łączy się za pomocą rur chłodniczych.

Gruntowne pompy ciepła w przeciwieństwie do powietrznych wymagają wykonania wykopów w gruncie oraz budowy odpowiedniej instalacji. Dzięki temu powietrzne pompy ciepła można wdrożyć np. do domów, które są już zamieszkane. Zarówno powietrzne pompy Viessmann oraz NIBE charakteryzują się estetycznym wykonaniem, a także prostotą instalacji.

3. W jaki sposób działa powietrzna pompa ciepła?

Działanie każdej pompy ciepła jest do siebie zbliżone. Różnicą jest rodzaj źródła ciepła.

W działaniu pompy ciepła możemy wyszczególnić 3 obiegi:

  • Obieg 1 – wentylator pobiera powietrze po czym dostarcza je do parownika, w środku którego znajduje się niezamarzająca ciecz. To właśnie dzięki różnicy temperatur zachodzącej między cieczą a powietrzem możliwy jest pobór ciepła. Potem ciecz, która jest ogrzana trafia do kolejnego obiegu.
  • Obieg 2 – ciecz dostarcza czynnikowi chłodniczemu energię. Dzięki ciepłu, czynnik chłodniczy zaczyna wrzeć, później parować. Po tym przemieszcza się do sprężarki. Dochodzi w niej do sprężenia gazu. Czynnik, który przyjął formę gazu posiada bardzo wysoką temperaturę, dzięki której obieg grzewczy może ogrzać wodę.
  • Obieg 3 – dzięki gazowi posiadającemu wysoką temperaturę ciepło trafia do obiegu grzewczego. Otrzymana energia pozwala na ogrzanie wody użytkowej, bądź grzewczej.

Cykl może zostać powtórzony dzięki temu, że środek chłodniczy ulega schłodzeniu. Przez zawór rozprężny przechodzi płyn, obniża się wtedy ciśnienie cieczy, po czym spada jej temperatura. Następnie czynnik po raz kolejny wędruje do układu chłodniczego.

4. Powietrzna pompa ciepła, a oszczędność

Klient firmy Viessmann zakupił powietrzną pompę ciepła, która przez 4 sezony zużyła 9600 kW prądu. Za pierwszy sezon, klient zapłacił 1400 zł. Koszt, jakie poniósł za pozostałe sezony wyniósł po 1300 zł. Cena wody w okresie letnim wynosiła około 30 zł/miesiąc. Co ważne – pompa podczas jej użytkowania nie zamarzła.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł dostarczył Państwu odpowiedniej wiedzy dotyczącej powietrznych pomp ciepła, a także pokazał, że ich eksploatacja jest bardzo niska. Część klientów wybiera pompy monoblokowe, natomiast część – typu split. Niezależnie od dokonanego przez nich wyboru warto podkreślić, że coraz więcej osób decyduje się na ten rodzaj ogrzewania.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.