Kto powinien przejść szkolenie przeciwpożarowe?

Nawet najlepsze i najbardziej kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe nie zapewniają stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa ludziom zgromadzonym na terenie obiektu. Wiąże się to z faktem, iż systemy te nie mogą podejmować decyzji za ludzi w momencie pojawienia się ognia i mogą funkcjonować w warunkach, które dla człowieka okazałyby się śmiertelnie niebezpieczne. Właśnie z tego powodu szkolenia są tak istotnym elementem ochrony zdrowia oraz życia.

Jakie osoby powinny przechodzić szkolenie przeciwpożarowe?

Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: wszystkie osoby pełniące funkcje na terenie danego obiektu – zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Wymogi prawne są w tym wypadku wyjątkowo jasne i wymuszają, aby w każdej firmie znajdowała się przynajmniej jedna osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo przeciwpożarowe, jednak szkolenie wstępne dotyczy wszystkich pracowników. W myśl obowiązujących przepisów każda osoba, która obejmuje dowolne stanowisko musi znać przepisy BHP oraz procedury przeciwpożarowe, co wymusza przeprowadzenie szkolenia przez eksperta spoza firmy. Pośród pracowników obecnych na danej zmianie musi znajdować się również osoba odpowiedzialna za organizację ewakuacji oraz pomoc niepełnosprawnym w przypadku zagrożenia. Również pracodawca musi zdobyć odpowiednią wiedzą na temat wymogów przeciwpożarowych oraz warunków, jakie musi spełniać obiekt, aby mógł funkcjonować w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Jak widać, wszyscy pracownicy muszą być świadomi czynności, jakie należy podjąć w przypadku pojawienia się ognia. Szkolenie ppoż Warszawa obejmuje kompleksowe wprowadzenie do tematyki ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnia niezbędną wiedzę potrzebną do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji lub zwalczania ognia w sposób, który nie zagraża zdrowiu oraz życiu.

Które stanowiska lub branże wymagają specjalistycznych szkoleń przeciwpożarowych?

Pożar stanowi największe i najczęściej spotykane zagrożenie dla zakładu pracy, ale niektóre branże – takie jak rolnictwo, przemysł, zakłady przetwarzania i składowania odpadków czy nadleśnictwa – znajdują się w grupie wysokiego ryzyka zagrożenia pożarem. Warto też nadmienić, że każda z wymienionych dziedzin związana jest z odmiennym sposobem powstawania i rozprzestrzeniania się ognia. W przypadku gospodarstwa rolnego dużym problemem jest ryzyko wybuchu związanego z pyłem zbożowym oraz pojawieniem się w silosach iskry – mechanicznej lub elektrostatycznej. Z kolei w zakładach zajmujących się obróbką odpadów pracownicy mają styczność ze zróżnicowanymi łatwopalnymi substancjami, które w wyniku zapłonu mogą spowodować pojawienie się wyjątkowo toksycznych oparów. Warsztaty przemysłowe wykorzystują szereg maszyn przeznaczonych do intensywnej eksploatacji, co wiąże się z powstawaniem temperatury umożliwiającej zapłon niektórych tworzyw – ryzyko jest większe, jeżeli w zakładzie dokonywana jest obróbka na gorąco. Z kolei nadleśnictwa borykają się pożarami naturalnymi oraz zaprószonymi przez człowieka w środowisku, które obfituje w paliwo oraz warunki do błyskawicznego rozprzestrzeniania się ognia. Kolejną kwestią, która wymusza specjalistyczne i gruntowne szkolenia ppoż w takich miejscach jest sposób przeciwdziałania żywiołowi, który uzależniony jest od specyfiki chronionego obiektu lub obszaru.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.