Jak adwokat może pomóc po zatrzymaniu prawa jazdy?

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję jest równoznaczne z uniemożliwieniem kierowcy dalszego poruszania się samochodem. Szczególnie dla osób, dla których samochód jest narzędziem pracy lub niezbędnym elementem w pracy, sytuacja ta będzie bardzo trudna. W wielu przypadkach będzie równać się z brakiem możliwości świadczenia pracy lub też dużym ograniczeniem tej możliwości. Oczywiście, przejęcie prawa jazdy przez policję jest czynnością zrozumiałą jeśli prawo jazdy zostało zabrane kierowcy w sytuacji, gdy jego czyn jednoznacznie kwalifikuje się do tego by dokument zatrzymać. Co jednak w sytuacji, gdy Policja zatrzymała prawo jazdy, a okoliczności sprawy nie są jednoznaczne?

Procedury i terminy

Zacznijmy od tego, że funkcjonariusz Policji nie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy. Może jednak skierować do prokuratury lub sądu wniosek o zatrzymanie dokumentu, w związku z przestępstwem lub wykroczeniem kierowcy. Funkcjonariusz, zobowiązany przekazać prawo jazdy do prokuratury lub sądu w ciągu 7 dni od chwili zatrzymania. Od momentu, gdy sąd lub prokuratura otrzyma prawo jazdy biegnie 14-dniowy termin, który zobowiązuje oba te organy do podjęcia kolejnych czynności. Opcje są zasadniczo dwie – prawo jazdy zostaje zatrzymane, a przeciw kierowcy wytaczane są zarzuty lub prawo jazdy zostaje zwrócone kierowcy. I choć oczywiście zdarza się, że zwrot prawa jazdy nastąpi w kilka dni po zatrzymaniu, to jednak w zdecydowanej większości przypadków w tym momencie pojawić musi się adwokat, który w imieniu klienta-kierowcy ubiegać się będzie o zwrot dokumentu, stosownie argumentując swój wniosek.

Wniosek o zwrot prawa jazdy

Ważne jest by wniosek o zwrot prawa jazdy został wystosowany zanim prokuratura lub sąd podejmie decyzję o tym by zatrzymać kierowcy prawo jazdy. Stąd też adwokat powinien być zaangażowany w ten proces jak najszybciej. Specjalista znający sprawy karne z zakresu art. art.177 lub 178 k.k. znający okoliczności naszej sprawy jest w stanie przedłożyć organom stosowną argumentację opowiadającą za zwrotem dokumentu.

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Jeśli wniosek nie da określonego skutku pozostaje złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Zażalenie składa się w odpowiedzi na decyzję prokuratury lub sądu o zatrzymaniu prawa jazdy. Co ważne, jeśli prokurator wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy to zażalenie składa się do sądu rejonowego, właściwego dla prowadzonej sprawy za pośrednictwem tegoż właśnie prokuratora. Jeśli to sąd rejonowy jest decydentem w naszej sprawie, to zażalenie powinno być złożone na bezpośrednio na postanowienie Sądu.

Sprawa w Sądzie

Jeśli zażalenie zostanie uchylone, to czeka nas sprawa w sądzie, podczas której udowodnić możemy swoje racje. Szczególnie jeśli przedmiotem sprawy jest przestępstwo warto by naszą rozprawą zajął się adwokat. Sprawy karne i specyfika procesu to niezwykle trudna materia, w ramach której osoby nie posiadające specjalistycznego doświadczenia nie są w stanie wykorzystać pełni swoich praw. W czym może pomóc nam adwokat na deskach sądu?

Przede wszystkim odpowiedzieć na akt oskarżenia lub wniosek o ukaranie kierowcy, składać wnioski o przesłuchanie świadków, dopuszczenie dowodu, przedstawić opinię biegłego, raporty toksykologiczne. Adwokat bierze też udział w przesłuchaniu kierowcy w prokuraturze. Finalnie może on także złożyć apelację od wyroku. Pamiętać także musimy o tym, że doświadczony w sprawach o zatrzymanie prawa jazdy adwokat jest w stanie podpowiedzieć nam jakie mamy szanse na korzystne rozpatrzenie naszej sprawy. Nierzadko zamiast starać się o uniewinnienie korzystniej będzie dla nas wnioskować o dobrowolne poddanie się karze. W sprawach o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu możliwe jest też zastosowanie swoistego środka kary jakim jest blokada alkoholowa, która uniemożliwia kierowcy prowadzenie pod wpływem alkoholu, ale skraca okres kary.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.