Co grozi nieletniemu za kradzież w sklepie?

Dzieci w okresie dojrzewania bywają trudne do zrozumienia i opanowania. Burza hormonów, zmiany, nieodpowiednie towarzystwo – naprawdę niewiele trzeba, by nieletni popełnił coś niemądrego. Co jednak mu grozi za tak poważny czyn, jakim jest kradzież w sklepie? Oczywiście wiele zależy od okoliczności, dotychczasowego życia nastolatka, a także wartości skradzionych przedmiotów. Jednak zarówno on, jak i jego rodzice muszą liczyć się z konsekwencjami. O ich wadze i wielkości orzeknie sąd rodzinny w odpowiednim postępowaniu.

Przywłaszczenie mienia – kradzież w sklepie

Jeżeli nieletni przywłaszczył mienie o wartości ponad 500 zł, dopuścił się czynu określonego w art. 278 § 1 ustawy Kodeks karny. Jednak konsekwencje opisane w tej ustawie dotyczą sprawców pełnoletnich. Wobec nieletniego zostanie przeprowadzone postępowanie w sądzie rodzinnym. Policja wezwana na miejsce zdarzenia jest zobowiązana do zgłoszenia takiego występu do sądu – na mocy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Rozpocznie się postępowanie o demoralizację zakończone wyrokiem wobec nastolatka.

Przeczytaj również: Kradzież nieletniego w sklepie – jaka kara mu grozi?

Kradzież w sklepie – jaka kara za taki czyn?

Wyrok sądu rodzinnego wobec nastolatka, który dopuścił się kradzieży w sklepie, nie jest z góry ustalony. Zależy od wyników prowadzonych czynności. Środki wychowawcze i poprawcze są naprawdę liczne. I tak sąd może np. dać następujące kary:

  • upomnienie dla sprawcy czynu,
  • zobowiązanie nastolatka do danego zachowania (naprawienie szkody, udział w warsztatach zajęciowych, zakaz zbliżania się do określonych miejsc lub spotykania się z konkretnymi osobami itd.),
  • ustanowienie nadzoru nad dzieckiem – przez rodziców, opiekunów, organizację, ale także kuratora sądowego,
  • umieszczenie w ośrodku wychowawczym,
  • wysłanie do zakładu poprawczego,
  • zastosowanie różnych innych środków związanych z daną sytuacją.

Wachlarz możliwości jest więc szeroki. Sąd dogłębnie bada sprawę – dotychczasowe życie nastolatka, jego warunki bytowe, rodzinne, szkolne, predyspozycje do popełniania takich czynów. Ma na celu dbanie o dobro dziecka, jego przyszłość.
Dodatkowo sąd może zobowiązać rodziców, by np. udali się z dzieckiem do poradni lub w inne miejsca, gdzie mogą otrzymać pomoc, a także nakazać im inne konkretne kroki.

Warto przeczytać: https://www.rozwodowy.pl/dzieci,3,k.html

Postępowanie sądu rodzinnego

Rodzice zawiadamiani są pisemnie o wszczęciu postępowania sądowego wobec ich dziecka. Mogą już na tym etapie – w niektórych sytuacjach – starać się o umorzenie tego postępowania.
Kolejnym krokiem sądu jest wywiad środowiskowy, który przeprowadza kurator. Bada on warunki, w jakich żyje i rozwija się młody człowiek, a później wywiad przedstawia w sądzie. Sąd orzeka w sprawie – określa stopień demoralizacji młodego złodzieja, wyrokuje w sprawie popełnienia czynów karalnych i daje odpowiednią karę, która ma na celu zresocjalizowanie nieletniego.
Istotne jest, by rodzice podczas postępowania nie byli bierni. Gdy będą przesłuchiwani, powinni dążyć do wykazania, że czyn ich dziecka był jednorazowy. W tym celu warto gromadzić odpowiednie dowody – np. pozytywne opinie o dziecku (ze szkoły bądź innych instytucji), zapisanie go i uczęszczanie na warsztaty psychologiczne, dowody na aktywność społeczną czy sportową.
Jeśli jednak wina jest ewidentna, musimy liczyć się z pewnymi konsekwencjami nałożonymi przez sąd. Jak bowiem widać, organ orzekający ma różne możliwości zastosowania środków wobec nieletniego, ale także jego rodziców.

Źródło: https://www.rozwodowy.pl/

4/5 - (1 vote)

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.