Jak wygląda odpowiedzialność firm w zakresie odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne stanowią olbrzymie zagrożenie dla ludzi i środowiska, dlatego ich wytwórcy muszą liczyć się z dokładnymi kontrolami urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska i koniecznością podporządkowania się wielu rygorystycznym przepisom. Co szczególnie ważne, nie wszyscy przedsiębiorcy mają pełną świadomość faktu, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi to właśnie wytwórca odpadu ponosi 100% odpowiedzialności za odpady niebezpieczne powstałe w jego zakładzie i przekazanie odpadu do firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami wcale tej odpowiedzialności nie znosi. Co to w praktyce oznacza i jak poradzić sobie w firmie z odpowiedzialnością za wytworzone odpady niebezpieczne?

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, a obowiązujące przepisy

Przedsiębiorstwa wytwarzające odpady niebezpieczne, według klasyfikacji odpadów zawartej w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku, zobowiązane są do właściwego ich zagospodarowania oraz odpowiedzialne za wytworzony przez siebie odpad aż do jego ostatecznej utylizacji. W praktyce oznacza to, że firma wytwarzająca odpady niebezpieczne musi zatroszczyć się nie tylko o to, by je w prawidłowy sposób selektywnie zbierać, przechowywać i magazynować na terenie zakładu, ale też o to, by przekazywane dalej odpady niebezpieczne, np. podmiotowi zajmującemu się ich utylizacją lub recyklingiem, zostały zgodnie z prawem unieszkodliwione bądź przetworzone. Wiąże się to między innymi z tym, że przedsiębiorca, który nie chce narazić się na surowe sankcje prawne i kary finansowe, musi zadbać o środki bezpieczeństwa obowiązujące przy transporcie odpadów i podczas procesów ich przetwarzania. Dodatkowo powinien umieć dokładnie określić, jakie konkretnie odpady niebezpieczne i w jakich ilościach wyprodukował, dokąd zostały przekazane, gdzie są magazynowane lub w jakich instalacjach zostały zutylizowane oraz udowodnić, że zostały one zagospodarowane w sposób legalny i bezpieczny dla środowiska. Innymi słowy, w przypadku kontroli firma wytwarzające odpady niebezpieczne musi wykazać, że każda, nawet niewielka ilość toksycznych odpadów, została zutylizowana bądź poddana recyklingowi.

Zgodna z prawem utylizacja odpadów niebezpiecznych – jak o nią zadbać, by chronić firmę?

Wytwórcy odpadów niebezpiecznych zwykle nie zajmują się utylizacją odpadów, które generują, ale zlecają odbiór odpadów niebezpiecznych ze swojego terenu wyspecjalizowanym w tym fachu podmiotom. Firmy odbierające odpady niebezpieczne mają obowiązek zutylizować odpady lub przekazać je dalej, ale finalnie to i tak zawsze wytwórca odpowiedzialny jest za los wyprodukowanych przez siebie odpadów niebezpiecznych. Z tego powodu szczególnie ważne dla firmy wytwarzającej groźne odpady jest to, z kim nawiązuje ona współpracę i komu przekazuje odpad. Specjaliści zatrudnieni w Stena Recycling, która jest europejskim liderem w branży gospodarowania odpadami, podpowiadają, by dokładnie weryfikować podmioty odbierające odpady i ich partnerów. Aby zabezpieczyć interes przedsiębiorstwa, trzeba więc sprawdzić, jakie pozwolenia ma firma zarządzającą odpadami, jakie ma doświadczenie i renomę w branży oraz czy można jej zaufać. Tylko firma gospodarująca odpadami, która działa w transparentny sposób, regularnie kontroluje własne instalacje lub prowadzi audyty podmiotów, z którymi współpracuje przy utylizacji odpadów, może przedsiębiorcom zapewnić komfort funkcjonowania. To też jedyny skuteczny sposób dla przedsiębiorców na uniknięcie dotkliwych kar, nie tylko finansowych.

5/5 - (1 vote)

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.