Wybór funduszu inwestycyjnego

Wybierając fundusz inwestycyjny jak i obierając strategię inwestowania należałoby przede wszystkim określić sobie czas trwania takiej inwestycji oraz wziąć pod uwagę aktualną koniunkturę (sytuację) rynkową jak również założyć sobie poziom ryzyka, jakie jesteśmy w stanie podjąć (jaką stratę gotowi jesteśmy ponieść w razie niepowodzenia inwestycji).

Im większe bowiem ryzyko inwestycji tym generalnie większy możliwy zysk, ale z drugiej strony tym większa możliwa strata. Tak jest w każdej inwestycji, nie tylko w funduszach; wyjątkiem są bankowe lokaty terminowe ale określanie ich mianem inwestycji przy ich symbolicznej lub żadnej rentowności: https://pamietnikwindykatora.pl/rentownosc-lokaty-bankowej-w-praktyce/ jest nieporozumieniem. Obecnie działa w Polsce kilkaset różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych. Fundusze akcji i dłużnych papierów, fundusze parasolowe, hybrydowe, fundusze inwestujące na rynku nieruchomości, na rynkach pieniężnych, kapitałowych, w Polsce oraz zagranicą. Zaiste, niełatwo jest wybrać fundusz optymalny dla danego inwestora, dla jego potrzeb.

Jeżeli planujemy krótką inwestycję, zakładając np. że za kilka tygodni potrzebna nam będzie ta gotówka na konkretny cel (np. zakup samochodu), to może lepiej w takim wypadku zainwestować w fundusz o relatywnie niewielkim poziomie ryzyka a więc w fundusz rynku pieniężnego. Jeżeli jednak trwa hossa na rynku kapitałowym, wtedy warto wziąć pod uwagę zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestującym w akcje, chociaż będzie to inwestycja o większym ryzyku. Zakupu jednostek w funduszu akcyjnym generalnie najlepiej dokonywać z myślą o kilkuletniej inwestycji gdyż praktyka pokazuje że najwyższe zyski w funduszach akcyjnych dotyczą długoterminowych inwestycji.

Jest to rodzaj inwestycji dla cierpliwych i odpornych inwestorów, którzy w przypadku chwilowych spadków nie będą panikować i wyzbywać się jednostek uczestnictwa. Jeżeli natomiast interesuje nas inwestycja o średnim terminie trwania, warto rozważyć inwestycję w fundusze obligacji oraz fundusze mieszane które ryzyko inwestycyjne rozkładają na mniej ryzykowne aktywa jak obligacje skarbowe oraz na akcje. Niektóre z nich, zwane funduszami strukturyzowanymi, gwarantują zwrot zainwestowanego kapitału.

Generalnie bardzo dobrym okresem na kupowanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest pogorszenie się koniunktury na lokalnym rynku kapitałowym wynikające z niepewności politycznej. W takim okresie politycznej destabilizacji wielu inwestorów zastanawia się nad sensem nabywania jednostek funduszy które inwestują w papiery wartościowe. Sytuacja przedstawia się wówczas tak, że obligacje i akcje wciąż tanieją a co za tym idzie, tanieją też jednostki funduszy. To właśnie najlepszy moment na inwestycje, na takim właśnie rynku. Dlatego, że taki spadek wartości jednostek funduszy ma generalnie przede wszystkim jedynie podstawy psychologiczne a nie merytoryczne. To oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wartość akcji, obligacji a co za tym idzie, także wartość jednostek funduszy inwestycyjnych wróci do poprzednich wartości.

Rate this post

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.