Wskaźniki i oscylatory Forex podstawą udanych inwestycji!

Skuteczny obrót walutami na rynku Forex wymaga zarówno wiedzy na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej, jak również skrupulatnej analizy wykresów w poszukiwaniu zmian trendów. Pary walutowe są również zależne od przesunięć czasowych oraz aktywności na poszczególnych giełdach. Narzędziami aktywnie wykorzystywanymi na rynku pozagiełdowym są tzw. oscylatory. Dowiedz się dlaczego wskaźniki Forex stanowią podstawę udanych inwestycji!

Oscylator stochastyczny – wyznaczanie zmiany trendu

Oscylator stochastyczny stanowi jeden z najpopularniejszych wskaźników, wykorzystywanych na rynku Forex od roku 1950. Jego fundamentalnym zadaniem jest wyznaczenie tzw. punktów zwrotnych na wykresie. Stochastic pozwala również na określenie siły danego ruchu cen, a także momentum, czyli osłabienie trendu poprzedzające jego zmianę.

Wskaźnik momentum opiera się na porównaniu aktualnie obowiązującej ceny zamknięcia wraz z cenami zamknięcia wybranymi z określonego okresu. Trend spadkowy przewidywany będzie w sytuacji, w której ceny będą zbliżone do dolnej granicy zakresu. Ruch wzrostowy występuje z kolei, gdy ceny zamknięcia będą zbieżne z górnymi wahaniami.

Wstęgi Bollingera, czyli zastosowanie kanału zmienności

Wstęgi Bollingera przez szereg zaawansowanych inwestorów nazywane są jednymi z najlepszych wskaźników wykorzystywanych na rynku Forex. Ich fundamentalną rolą jest określenie siły trendu, a także określenie potencjalnych szczytów. Ten szczególny oscylator aktywnie dostosowuje się do zmieniającej sytuacji na rynku, a także pomaga w zaplanowaniu wejścia w trakcie konsolidacji.

Zgodnie z podstawowymi założeniami, sygnały kupna bądź sprzedaży generowane są w sytuacji, w której linia kursu danego instrumentu spada bądź przebija wstęgę wyznaczoną w analizie technicznej.

Wykorzystanie poziomów Fibonacciego

Jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi na rynku Forex są tzw. poziomy Fibonacciego (fibo). Omawiane zniesienia opierają się na tzw. ciągu Fibonacciego, po raz pierwszy omówionym w roku 1202, a także na złotej proporcji, wynoszącej 1,618. W praktyce dany oscylator wykorzystywany jest w celu określenia punktów końca korekty bądź impulsu. Proporcje liczb ciągu Fibonacciego nałożone na cenę maksimum i minimum wyznaczają potencjalne wsparcia i opory.

Zniesienia fibo wykorzystywane są również w celu wyznaczenia miejsca zatrzymania się danego trendu spadkowego bądź wzrostowego, w czym pomaga przedłużenie impulsu powyżej jego szczytu. Omawianymi poziomami warto się również wesprzeć wyznaczając pozycję na zakończenie trendu wzrostowego bądź korekty spadkowej.

Rate this post

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.