ETF – dlaczego warto inwestować w fundusz notowany na giełdzie?

ETF to specjalny rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie. Czym się charakteryzuje? Dlaczego warto inwestować w tego typu fundusze? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym charakteryzują się ETF-y?

ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to jak wspomniano we wstępie specjalne rodzaje funduszy inwestycyjnych, które są notowane na giełdzie. W efekcie charakteryzuje je nie tylko bieżąca wycena, ale również wysoka płynność. Warto jednak podkreślić, że są one uznawane za specjalny rodzaj funduszy ze względu na cel działania, który jest całkowicie odmienny niż w przypadku zwykłych funduszy inwestycyjnych. ETF-y nie dążą bowiem do uzyskania możliwie najwyższej stopy zwrotu, czyli pokonania rynku, ale starają się wiernie naśladować konkretny instrument bazowy. Co może nim być? Z reguły są to indeksy giełdowe, koszyki akcji, surowce, czy nawet kryptowaluty. Jak wygląda to w praktyce? Otóż, ETF składa się z akcji dokładanie tych samych spółek, które wchodzą w skład konkretnego indeksu giełdowego. W efekcie każdy spadek lub wzrost wartości tego indeksu skutkuje identycznym wzrostem lub spadkiem wartości jednostek uczestnictwa ETF-u.

Jak inwestować w ETF-y?

Kto może inwestować w ETF-y? Z pewnością nie wszyscy wiedzą, że tego typu fundusze może kupić praktycznie każdy. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest bowiem jedynie posiadanie rachunku maklerskiego, który można otworzyć u brokera. Przykładem może być Saxo Bank Polska, który pozwala inwestować w ETF-y notowane na wielu światowych giełdach. Po otwarciu konta maklerskiego wystarczy je zasilić, co pozwoli nabyć pierwsze jednostki uczestnictwa ETF-ów. Najprostszą formą zasilenia jest przelew z rachunku bankowego. W jaki sposób dokonać zakupu ETF-ów? Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się artykule opisującym praktyczne aspekty inwestowania w ETF-y.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Co przemawia za tym, by inwestować w fundusze notowane na giełdzie, czyli ETF-y? Przede wszystkim to, że jest to forma inwestycji, która pozwala osiągnąć stabilne zyski w długoterminowej perspektywie. Wynika to z faktu, że większość indeksów giełdowych w długim okresie rośnie, a co za tym idzie ich naśladowanie może być znacznie bardziej opłacalne niż próby pokonania rynku. Za inwestowanie w ETF-y przemawiają także niskie opłaty za zarządzanie, co wynika z faktu, że jest to zarządzanie pasywne. Osoby zarządzające funduszem nie muszą bowiem dokonywać częstych zmian w jego składzie, co przekłada się również na stabilność funduszu. Zaletą w tym przypadku jest także to, że osoby, które inwestują w ETF-y nie muszą codziennie śledzić notowań giełdowych, czy podejmować decyzji w warunkach stresowych, co jest konieczne przy bezpośrednim inwestowaniu w akcje.

Podsumowując należy stwierdzić, że za inwestowaniem w fundusze notowane na giełdzie przemawia wiele argumentów. Nie powinna zatem dziwić rosnąca popularność ETF-ów, które doskonale sprawdzają się w przypadku realizowania długoterminowych strategii inwestycyjnych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.