Co to jest leasing zwrotny?

Leasing jest jedną z najczęściej wybieranych form zewnętrznego finansowania środków trwałych do firmy. Pozwala szybko i skutecznie poszerzyć zakres działalności poprzez nabycie samochodów, maszyn, sprzętu IT i innych aktywów, na których kupno firma nie byłaby w stanie sobie pozwolić w krótkim czasie. Zazwyczaj możemy – w czasie wnioskowania o leasing – wybierać między opcją kapitałową a operacyjną, ale niektóre firmy leasingowe oferują także leasing zwrotny. Na czym polega to rozwiązanie?

Istota leasingu zwrotnego

Konstrukcja leasingu zwrotnego polega na odkupieniu przez leasingodawcę od przedsiębiorcy składnika majątku, który do tej pory stanowił jego własność. Może być to np. samochód osobowy lub dostawczy. Następnie strony umowy sprzedaży podpisują drugi kontrakt – umowę leasingu, na mocy którego odkupiony sprzęt zostaje firmie. Zmienia się zatem właściciel, ale przedmiot leasingu tak naprawdę nawet na moment nie opuszcza siedziby leasingobiorcy. Oddający rzecz w leasing staje się jednocześnie dostawcą i odbiorcą, zobowiązując się do regularnej zapłaty raty składającej się z części kapitałowej oraz odsetkowej.

Zawierana przez strony umowa leasingu zwrotnego nie różni się niczym od klasycznej formy kontraktu. Strony uzgadniają więc, czy decydują się na leasing finansowy, czy też operacyjny. W zależności od postaci leasingu nieco inaczej wygląda kwestia rozliczania podatku VAT oraz tworzenia tzw. tarczy podatkowej, która zmniejsza zobowiązanie podatkowe.

Kto skorzysta z leasingu zwrotnego?

Można się zastanawiać, jaki jest sens tworzenia konstrukcji leasingu zwrotnego, skoro przedsiębiorca korzystał ze składnika majątku przed zawarciem umowy leasingu i korzysta z niego nadal. Celem takiego rozwiązania prawnego jest przede wszystkim uwolnienie zamrożonych środków finansowych, którymi po sprzedaży wyposażenia firmy leasingobiorca może swobodnie dysponować. Kapitał pozyskany w ten sposób może być wykorzystany zarówno na spłatę bieżących zobowiązań, jak i poczynienie dalszych inwestycji, ale korzystający nie musi w tym celu wstrzymywać działalności i nadal może wypłacać pracownikom wynagrodzenie.

Z leasingu zwrotnego bardzo często korzystają również firmy, które potrzebują poprawić płynność finansową lub borykają się z zaległymi wierzytelnościami.

Co może być przedmiotem leasingu zwrotnego?

Umowę leasingu zwrotnego można zawrzeć dla wszystkich składników majątku, względem których istnieje obowiązek czynienia odpisów amortyzacyjnych. Praktyka pokazuje, że często są to nieruchomości, ale także kosztowne rzeczy ruchome – samochody osobowe i dostawcze albo sprzęt i maszyny budowlane.

Dlaczego warto postawić na Carsmile?

Jeżeli szukasz korzystnej formy finansowania dla swojej działalności, wybierz Carsmile i odwiedź wirtualny salon. Na stronie internetowej znajdziesz kalkulator leasingowy, który konfigurujesz według swoich potrzeb i możliwości. System automatycznie posegreguje dostępne oferty. Całą procedurę od początku do końca załatwisz online.

Bez zbędnych formalności. Bez wychodzenia z domu. Na Twoich warunkach. Po prostu Carsmile.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.