Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 w praktyce

Intensywny rozwój cywilizacyjny sprawia, że gospodarowanie odpadami przy tak wielkiej populacji staje się problemem. Istnieje potrzeba nieustannej optymalizacji i regulowania procesów unieszkodliwiania odpadów – bez tego wizja naszej planety w kontekście kilku kolejnych pokoleń nie jest kolorowa… Jednym ze stosowanych obecnie procesów jest recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3. Temat omówił dla nas ekspert z serwisu OdbieramyOdpady.com.

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 – co chcemy osiągnąć?

Niemal wszystkie istotne procesy w zakresie postępowania z odpadami zapisane są w ustawach. Utylizacja odpadów niebezpiecznych w szczególności powinna być jasno i klarownie uregulowana. I tak zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. procesy odzysku zaklasyfikowano w 13 oddzielnych grup, gdzie każda z nich opisana jest prefiksem „R”. Opisane w ustanie metody recyklingu odpadów niebezpiecznych i nie tylko, mogą być prowadzone tylko przez uprawnione jednostki, jak np. działająca w skali ogólnopolskiej firma EKOSERWIS. Zobacz dokładnie na czym polega recykling R3 z odbieramyodpady.com

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 ma konkretne zadanie – jego celem jest odzysk substancji organicznych i ich ponowne wykorzystanie. W całym cyklu produkcyjnym ważne jest dzisiaj zawracanie surowców do ponownego wykorzystania, a odpady organiczne mają w tym zakresie spory potencjał. Dzisiejsze technologie produkcyjne powoli nastawiane są właśnie na wykorzystanie surowca z odzysku i to trend, który cieszy i daje nadzieję.

Jak podaje ustawa: recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 to inaczej odzysk lub regeneracja odpadów organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i biologiczne procesy przekształcania). Jak nietrudno się domyślić, metodzie tej podlega olbrzymia grupa odpadów, w tym odpady przemysłowe, np. z sektora spożywczego i rolniczego.

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 – kto adresatem?

Jak słusznie zauważa serwis OdbieramyOdpady.com: profesjonalne usługi odbioru i odzysku odpadów organicznych skierowane są do szeroko pojętego sektora przemysłowego, między innymi do producentów spożywczych i rolnych, farmaceutycznych i kosmetycznych itp. Dlaczego mowa o przemyśle? Według szacunków nawet 90% wszystkich powstających rocznie odpadów w Polsce to odpady przemysłowe. Wśród nich znaczną część stanowią odpady, które kwalifikują się pod recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3.

Firmy zobligowane są dzisiaj do prowadzenia zrównoważonej polityki środowiskowej, także w zakresie postępowania z odpadami. Współpraca z jednostkami jak EKOSERWIS pozwala na kompleksowy odbiór i unieszkodliwianie problematycznych odpadów przemysłowych, wszystko w oparciu o respektowaną dokumentację w przypadku kontroli lub audytu. Klient może sam dowieźć odpady do punktu odzysku, istnieje także opcja zlecenia odbioru w dowolnej części Polski.

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 – gdzie zamówić?

Wśród liderów w zakresie utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych można wymienić wspomnianą już kilka razy firmę EKOSERWIS (OdbieramyOdpady.com). Działają na terenie całego kraju i obsługują szerokie spektrum klientów z sektora przemysłowego, są jednostką uprawnioną i oferującą indywidualne warunki długoterminowej współpracy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.