Nowe wytyczne dotyczące latania dronami

Nowe obowiązujące przepisy dotyczące latania dronami określa się jako dość zawiłe. Wraz z początkiem 2021 roku wprowadzono zmiany w zakresie tych przepisów. Na czym polegają te wytyczne? O czym należy pamiętać, decydując się na drony i loty z ich wykorzystaniem? Kwestie te zostaną przedstawione szerzej w niniejszym artykule.

Drony i nowe wytyczne dotyczące latania

Dnia 9 czerwca 2021 r. zostały opublikowane nowe Wytyczne nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Doprecyzowana została kwestia korzystania z bezzałogowych statków powietrznych osób trzecich przez osoby fizyczne. Co wtedy, gdy piloci korzystają ze statków innych osób? Powinni oni zarejestrować się w rejestrze operatorów. Warto pamiętać także o odpowiednich kompetencjach pilota. Należy również umieścić numer rejestracyjny statku na swoim bezzałogowym statku powietrznym. Także wówczas, gdy wykonywana operacja zawiera się w kategorii “szczególnej”, albo “otwartej”, wtedy także musi on posiadać odpowiednie kwalifikacje, oraz umieścić na statku numer rejestracyjny. Informacje na ten temat zawarte zostały w Rozdziale 4, mówiącym o warunkach eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, określanych jako popularne drony.

Bez zmian pozostaje przepis mówiący o lataniu dronem ważącym powyżej 250g lub BSP (bezzałogowym statkiem powietrznym). który waży mniej niż 250g, ale wyposażony w rejestrator danych, np. kamerkę, w kategorii otwartej, wówczas należy się zarejestrować jako operator. Można dokonać tego na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Konieczność korzystania z dodatkowej lokalizacji awaryjnej przypisana została do operacji BVLOS tak, co zresztą było planowane od początku, wcześniej jednak nie było to w żaden sposób wyszczególnione. Z czym jeszcze wiążą się zmiany w przepisach związanych z lataniem dronami?

Określono również zasady zamiany starych świadectw kwalifikacji UAVO na nowsze uprawnienia. Warto wspomnieć też o innej istotnej zmianie – likwidacji podziału lotów na rekreacyjne, komercyjne i sportowe. Wprowadzono za to podział na trzy ogólne kategorie – otwartą, szczególną i certyfikowaną. Otwarta kategoria związana jest z lotami najniższego ryzyka. Kategoria szczególna zwiększone związana jest z ryzykiem operacji dla osób trzecich. Ostatnia z nich, czyli certyfikowana dotyczy uzyskania odpowiedniego zezwolenia na określony lot. Wymagane jest także posiadanie certyfikatu operatora. Zmiany dotyczą także nazewnictwa podmiotów udzielających szkolenia. Wyznaczone podmioty, gdzie wcześniejsza nazwa brzmiała wyznaczeni operatorzy.

Źródła: https://droniki.pl/Dron-MJX-Bugs-B20-4K-EIS-4K-GPS

Drony i szkolenia na operatora

Po zarejestrowaniu się na stronie ULC, o czym wspominano wcześniej, należy przejść proste szkolenie online. Na czym polega takie szkolenie, by móc legalnie eksploatować drony? Warto wspomnieć także o tej kwestii. Po zapoznaniu się ze szkoleniem kandydat na operatora drona, musi wykonać test złożony z 40 pytań i zdać go pozytywnie. Jest to test wielokrotnego wyboru, dlatego warto się dobrze przygotować, co znacznie ułatwia samo wstępne szkolenie. Czego dotyczą pytania w teście? Jest to tematyka związana z  zakresu bezpieczeństwa lotniczego, ograniczeń korzystania z przestrzeni powietrznej, procedurami i regulacjami lotniczymi, ochroną prywatności i danych, a także ogólnej wiedzy związanej z dronami, bezpieczeństwem i ubezpieczeniami. Zapoznanie się z tą tematyką ułatwi znacznie zdanie testu i poprawienie swoich kompetencji związanych z wiedzą na temat bezzałogowych statków powietrznych. Co z osobami, które nie zdały testu? Będą mogły one latać jedynie najmniejszymi BSP.

Dla wszystkich osób, które interesują drony i możliwość latania nimi powinny szczegółowo poznać zmiany przepisów związanych z lataniem tymi statkami. Zapoznanie się ze zmianami w przepisach powinno ułatwić znacznie przygotowanie się do lotów dronem. Warto znać aktualne przepisy, aby nie narażać się na ewentualne kary. Nowe wytyczne dotyczące latania dronami określają kilka istotnych kwestii i porządkują słownictwo związane z tą kwestią.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.