Laboratorium wytrzymałościowe – jakie oferuje badania?

Wszelkie konstrukcje, części składowe tworzące strukturę, które muszą być mocne i niezawodne, powinny być poddawane odpowiednim testom przed ich zastosowaniem i oddaniem do użytku. Bardzo ważne jest, aby zanim wykorzystamy dany element do budowy konstrukcji, wiadome było, jaki ciężar może znieść i nie ulec uszkodzeniu, tym samym zapobiegając katastrofie budowlanej.

Laboratorium wytrzymałościowe Tenslab powstało z myślą o takim przemyśle i oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu sprawdzania skali trwałości połączeń spajanych i wszelkich hutniczych wyrobów powstałych z metali i ich stopów.

Tenslab może się pochwalić własnymi działami obróbki mechanicznej próbek, co zdecydowanie wpływa na krótki czas realizacji zlecenia. Ponadto oferuje również możliwość weryfikacji, czy dany wyrób jest zgodny z atestem.

Laboratoria wytrzymałościowe posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AB 1700 na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz uznania takich jednostek / towarzystw jak: UDT, TDT, PRS, BV, RINA, TÜV Nord i TÜV Rheinland. Badania przeprowadzane w Tenslab są często nadzorowane przez LR, ABS oraz DNV.

Czym zajmuje się Tenslab?

 • badaniami korozyjności;
 • badaniami geometrycznymi otworów zgodnie z PN-EN 1090-2;
 • badaniami zawartości ferrytu za pomocą ferrytomierza bądź mikroskopu;
 • badaniami przydatności procesów cięcia termicznego zgodnie z PN-EN 1090-2;
 • badaniami po prostowaniu płomieniowym zgodnie z PN-EN 1090-2;
 • analizą składu chemicznego;
 • badaniami metalograficznymi makro- i mikroskopowymi;
 • pomiarem twardości metodami Brinella, Vickersa i Rockwella (https://tenslab.pl/metoda-rockwella);
 • próbami rozciągania w temperaturach otoczenia i podwyższonej;
 • próbami rozciągania “Z15/25/35”;
 • próbami łamania;
 • próbami zginania;
 • próbami udarności w temperaturze otoczenia, obniżonej do -60oC oraz w ekstremalnie niskiej temperaturze przy użyciu ciekłego azotu, tj. -196oC.

Poniżej opisy niektórych usług świadczonych przez laboratorium wytrzymałościowe Tenslab:

 • Próba rozciągania – to standardowe, najczęściej wykonywane badanie dające odpowiedź na pytanie, jak bardzo trwały jest dany materiał. Polega ono na rozciąganiu znormalizowanej próbki w przeciwnych kierunkach aż to momentu jej przerwania. Przy pomocy tego badania można między innymi określić umowną granicę plastyczności, największą siłę oraz skalę wytrzymałości na rozciąganie.
 • Próba łamania – polega na złamaniu próbki poddanej badaniu w celu zaobserwowania przełomu pod kątem wielkości i rozłożenia niezgodności spawalniczych. Taką próbę wykonuje się na specjalistycznej maszynie wytrzymałościowej i polega ona na obciążaniu spawanego złącza do momentu jego złamania. Ciekawostka: ta konkretna metoda badania niezwykle często stosowana jest przy egzaminach na spawaczy celem weryfikacji ich umiejętności.
 • Badania korozyjności – wykonuje się je w celu uzyskania odpowiedzi na temat zachowania spawanego złącza lub metalu w środowisku sprzyjającym korozji. Zarówno to badanie jak i wszystkie inne wykonujemy z zachowaniem wszelkich wymaganych norm i przepisów.
 • Pomiar twardości – to badanie polegające na pomiarze zdolności danego materiału do stawiania oporu przy plastycznej deformacji spowodowanej naciskiem wgłębnika. Mierząc geometrię odcisku powstałego w wyniku oddziałującej siły na dany materiał, można określić jego twardość. Najpopularniejszymi metodami w tym zakresie są metody Rockwella, Brinella i Vickersa. To bardzo ważne badanie, bo jego wynik pozwoli określić czy w miejscach narażonych na oddziaływanie wysokich temperatur nie doszło do przesadnego utwardzenia materiału.
 • Analiza składu chemicznego – wykonuje się ją na przenośnym lub stacjonarnym spektrometrze iskrowym. Za pomocą iskry wzbudza się badany materiał, by móc przeprowadzić analizę widma powstałego promieniowania. Dzięki posiadaniu specjalistycznych urządzeń, rzetelną analizę można wykonać poza laboratorium także na gotowych konstrukcjach albo w zakładach produkcyjnych.

Laboratorium wytrzymałościowe Tenslab posiada trzy punkty do badań, które znajdują się w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni. Laboratorium wzorcujące umiejscowione jest w Gdyni.

Zachęcamy do skorzystania z usług Tenslab!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.