A co jeśli Cię zaszyfrują? Technologia NetApp Snapshot w macierzach All Flash FAS

Bezpieczeństwo danych to w dobie cyfryzacji jeden z najistotniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nowoczesna technologia NetApp Snapshot pozwala lepiej zadbać o przechowywane informacje dzięki wydajnym i stabilnym kopiom zapasowym.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której najistotniejsze dane przedsiębiorstwa produkcyjnego zostały zaszyfrowane wskutek ataku typu ransomware. Najważniejsze działy w jednej chwili straciły dostęp do informacji, bez których firma nie może wytwarzać produktów bądź oferować usług. Po sprawdzeniu kopii zapasowych dostępnych na urządzeniach okazało się, że te również zostały zaatakowane. Jak chronić się przed takimi atakami? Nowoczesne rozwiązania oparte na wydajnych i stabilnych macierzach pozwalają zabezpieczyć się przed tego typu sytuacjami, umożliwiając nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstwa i przywrócenie danych do stanu przed atakiem.

Dostępna w macierzach NetApp AFF technologia Snapshot to zaawansowany mechanizm wykonywania kopii migawkowych wybranych danych. Systemy zabezpieczające gwarantują, że informacje nie zostaną usunięte przez niepowołane osoby, które nie powinny mieć dostępu do macierzy. Podczas wdrażania systemu ważne jest, aby dostęp do konsoli zarządzającej mieli wyłącznie administratorzy wydzielonej sieci managementowej. W połączeniu z rozsądnym udzielaniem dostępu ta technologia pozwala całkowicie zabezpieczyć najbardziej wrażliwe dane w każdym przedsiębiorstwie.

Wśród firm, które zdecydowały się na wprowadzenie takiego systemu, znajduje się jedna z największych instytucji finansowych nie tylko Polski, lecz także całej Europy Środkowo-Wschodniej. Proces rozpoczął się od skrupulatnej analizy, która miała na celu wyodrębnić procesy o największym znaczeniu dla działania organizacji. Następnie firma K3System, biorąc pod uwagę potrzeby klienta, wdrożyła rozwiązanie składające się z macierzy NetApp AFF-A220 i dwóch switchy Brocade G610 24x16Gb.

Jak to działa? Technologia Snapshot to nic innego jak zrzut danych z określonego momentu. Polskim tłumaczeniem słowa snapshot jest migawka – działanie tego procesu można porównać do aparatu fotograficznego; w wybranym przez użytkownika momencie tworzy się „zdjęcie” plików, które następnie zostaje zapisane w bezpiecznym miejscu. Stworzone w ten sposób kopie cechują się niskim obciążeniem macierzy, co możliwe jest dzięki zastosowaniu sprawdzonej technologii WAFL® (Write Anywhere File Layout) będącej częścią Data ONTAP®.

Wśród najważniejszych cech tego oprogramowania wymienić można:

  • stabilność – ze względu na fakt, że migawka NetApp Snapshot nie może być modyfikowana po zapisie, organizacje mają dostęp do spójnych kopii zapasowych;
  • wydajność – zarówno przechowywanie, jak i tworzenie i usuwanie kopii danych nie ma dużego wpływu na sprawność poprawnie skonfigurowanego systemu;
  • skalowalność – dzięki możliwości przechowywania dużej liczby wydajnych kopii NetApp Snapshot, wykonywanych w krótkich odstępach czasu, znacząco zwiększa się prawdopodobieństwo odzyskania oczekiwanej i potrzebnej wersji danych.

Korzyści technologii NetApp Snapshot w macierzach All Flash FAS płynące dla przedsiębiorstwa z niej korzystających, to między innymi kompatybilność z najbardziej wymagającymi aplikacjami dzięki wysokiej wydajności macierzy. Warto zwrócić uwagę również na efektywne skonsolidowanie większości typów danych w 4-kilobajtowych blokach, jak również mechanizmy deduplikacji oraz kompresji, które pomagają zachować przestrzeń dyskową. Więcej informacji można znaleźć na https://k3system.com.pl.

Rate this post

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.