Badania NDT (Non Destructive Testing) – na czym polegają?

Wraz ze wzrostem wymagań stawianych dla jakości materiałów i produktów, ciągle rośnie zainteresowanie badaniami nieniszczącymi. Są one coraz częściej wykorzystywane w wielu procesach produkcyjnych jak również podczas eksploatacji urządzeń. Są one w tym miejscu niezwykle potrzebne, bowiem pozwalają na wykrycie wszelkich nieciągłości materiału, urządzeń czy wyposażenia bez jakiegokolwiek wpływu na ich stan czy właściwości użytkowe. Dzięki temu pozwalają one na wygodne monitorowanie całego cyklu powstawania, z jednoczesnym eliminowaniem ich wad czy kłopotliwych awarii. Badania nieniszczące przeprowadzane na każdym etapie tworzenia lub testowania pozwala nam na zachowanie koniecznej dozy bezpieczeństwa.

Badania nieniszczące co to jest?

Badania nieniszczące NDT (z języka angielskiego non destructive testing) to szereg wielu metod i technik wykorzystywanych do wykrycia wszelkich niezgodności oraz określenia realnego stanu danych materiałów, w sposób dla nich całkowicie obojętny (nie destrukcyjny- non destructive). Najczęściej wykorzystywane są one do badania wszelkiego rodzaju wyrobów metalowych, lub też w wielu gałęziach przemysłu do sprawdzenia połączeń spawanych, połączeń lutowanych, odlewów czy odkuwek. Badania NDT to odpowiednie techniki, które pozwalają zarówno na monitorowanie jak i zdiagnozowanie stanu technicznego danego obiektu. To pozwala na dokładne wskazanie miejsca wymagającego poprawy a ciągłe przeglądy danych partii pozwalają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia jakichkolwiek awarii.

Badania nieniszczące rodzaje

Metody badań nieniszczących jak i ich różnorodność pozwala na zastosowanie odpowiedniego rodzaju do danego przypadku, tak aby uzyskać jak najlepsze rozwiązania. Ze względu na wykorzystywane techniki możemy wyróżnić następujące NDT metody:

  • badania radiograficzne, analogowe i cyfrowe,
  • badania ultradźwiękowe, TOFD, UTPA i pomiary grubości,
  • badania magnetyczno-proszkowe,
  • badania wizualne,
  • badania penetracyjne,
  • identyfikacji materiału,
  • badania prądami wirowymi,
  • pomiar zawartości ferrytu,
  • badania szczelności itd.

Wykorzystanie badań NDT

Badania NDT i ich zastosowanie zależą od celu badania oraz danego obiektu. Najczęściej stosowane są w przypadku badania metali czy złączy spawanych. Zajmują się w głównej mierze badaniem obiektów i ich struktur bez wpływu na ich przydatność. Mogą być wykorzystywane do kontroli jakości oraz określenia stanu technicznego.

Badania nieniszczące NDT Navitest

Nasze laboratorium badań nieniszczących Navitest wykona wszelkie konieczne testy i czynności, dla monitorowania i sprawdzenia wykonanych konstrukcji spawanych, odlewów czy innych wyrobów hutniczych.

Oferujemy wiele różnych metod badania danych materiałów, zarówno zawierających stan zawartości żelaza, ich twardości czy składu, jak również poprzez wszelkie inne tradycyjne i innowacyjne badania NDT. Nasz zasięg obejmuje zarówno przemysł stoczniowy, energetykę, transport, branże chemiczne, petrochemiczne czy nawet spożywcze. Wykonujemy badania nieniszczące NDT na urządzeniach takich jak aparaty i reaktory, rurociągi przemysłowe, elementy instalacji podwodnych, zbiorniki ciśnieniowe, zbiorniki magazynowe i inne.

Badania nieniszczące- czy warto je przeprowadzać?

Oferujemy wysokiej klasy badania nieniszczące pozwalające na znaczne wyeliminowanie błędów, co pozwala na zredukowanie kosztów wytwórczych i produkcyjnych wynikających z konieczności przeprowadzania napraw czy wdrażania innych środków. Dlatego też jest to coraz częściej wybierane rozwiązanie na każdym etapie produkcyjnym i nie tylko, które zdecydowanie warto wykorzystać także w swojej firmie.

__

NAVITEST Sp. z o.o.
80-288 Gdańsk ul. Piecewska 27, Polska
Tel + (48 58) 520-75-00 – sekretariat
biuro(at)navitest.com.pl

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.