Wycena przedsiębiorstwa – czym jest i kiedy się na nią zdecydować?

Jeśli prowadzisz firmę, możliwe że znasz ze słyszenia lub własnego doświadczenia pojęcie wyceny przedsiębiorstwa. Istnieje wiele sytuacji, podczas których ustalenie rzeczywistej wartości działalności jest koniecznością. Tego typu kalkulacji wymaga na przykład zmiana właściciela firmy. Chcesz wiedzieć, czym jest wycena przedsiębiorstwa, czy obowiązują w jej przypadku konkretne wymogi prawne i kiedy zlecić taką kalkulację? Przeczytaj więc nasz artykuł!

Wycena przedsiębiorstw – na czym polega?

Zwrot „wycena przedsiębiorstwa” brzmi poważnie. Nie ma w tym niczego zaskakującego – w końcu jego znaczenie wiąże się ze znaczącymi sumami pieniędzy i dość skomplikowanym działaniem. Wycenę firmy definiuje się jako proces, podczas którego szacuje się rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa i jego składników majątkowych. Kalkulacji dokonuje się z pomocą metod wykorzystujących dane finansowe i inne informacje.

Rzetelna wyliczenie może okazać się niezbędnym narzędziem przedsiębiorstwa w wielu sytuacjach. Bez obiektywnej wyceny trudno przeprowadzić satysfakcjonującą transakcję. Dzięki kalkulacji cena, za którą właściciel sprzedaje firmę, staje się wiarygodna dla kupującego. Zainteresowany ofertą zyskuje pewność, że sprzedający nie zawyża rynkowej wartości przedsiębiorstwa mieszczącego się w Warszawie czy w jakiejkolwiek innej, mniejszej miejscowości.

Wycena przedsiębiorstwa a wymogi prawne

Czy w Polsce istnieją kryteria prawne dotyczące wyceny firmy? Do tej pory tego typu działania nie uregulowano prawnie w całościowy sposób – brakuje ujednoliconego aktu prawnego. W Ustawie o rachunkowości znajdziesz wyłącznie reguły wyceny aktywów i pasywów, między innymi kapitałów własnych jednostki. W Kodeksie spółek handlowych przedstawiono natomiast zalecenia odnośnie do wyceny akcji i udziałów umarzanych oraz procesów transformacyjnych firm.

Kto może sporządzić wycenę przedsiębiorstwa? Podobnie jak nie ustalono prawnych wymogów dotyczących tego rodzaju kalkulacji, tak nie określono, jakie podmioty mogą ją wykonać. W związku z tym wycena firmy nie musi zostać sporządzona przez osobę, która należy do konkretnej grupy zawodowej. Przepisy nie wymagają, by był to rzeczoznawca majątkowy lub biegły rewident. Warto jednak mieć na uwadze, że Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) wydała prawne rekomendacje znane jako Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Dodatkowo 11 kwietnia 2011 roku Rada Krajowa PFSRM uchwaliła wspomnianą notę i włączyła ją do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny jako notę interpretacyjną nr 5: „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa”.

W praktyce kwestia wyceny przedsiębiorstw wygląda tak, że przedsiębiorca zleca ją osobie, która ma według niego odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, na przykład: doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach audytorskich i doradczych bądź podczas wyceny firm czy tytuł biegłego rewidenta.

Kiedy wycenia się firmę?

W jakich sytuacjach sporządza się wycenę przedsiębiorstwa? Jak się okazuje – w bardzo wielu. Oprócz najbardziej oczywistej okoliczności, jaką jest sprzedaż firmy, na kalkulację warto zdecydować się w takich sytuacjach jak:

  • likwidacja przedsiębiorstwa,
  • postępowanie upadłościowe firmy,
  • połączenie przedsiębiorstw,
  • sprzedaż akcji lub udziałów,
  • umorzenie akcji bądź udziałów,
  • nowa emisja akcji czy udziałów,
  • wzięcie kredytu,
  • ubezpieczenie firmy,
  • postępowanie odszkodowawcze.

Wycena firmy będzie też konieczna w związku z potrzebami podatkowymi firmy lub sprawozdawczością finansową. Ponadto takie sytuacje życiowe jak podział majątku w trakcie rozwodu lub spadku po zmarłym wspólniku również wymagają przeprowadzenia kalkulacji.

Mamy nadzieję, że nasz wpis przystępnie wprowadził Cię w tematykę wyceny firm. Jeśli masz jakiekolwiek pytania i wątpliwości dotyczące tego zagadnienia lub interesuje Cię precyzyjna i wiarygodna wycena przedsiębiorstw w Warszawie, zapraszamy na stronę: https://www.wojcikdoradztwo.pl/pl. Firma prowadząca doradztwo gospodarcze nie tylko przeprowadzi kalkulację, lecz także zweryfikuje powstałą analizę.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.