PAM – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kradzież ważnych danych jest ogromnym zagrożeniem dla organizacji – zarówno pod kątem wizerunkowym, jak i finansowym. Wyciek informacji może dotyczyć zarówno działań zewnętrznych, jak i wewnętrznych, gdy np. obecni lub byli pracownicy wykorzystują zebrane informacje poza obszarem ich pracy i obowiązków zawodowych. Zatem, w jaki sposób kontrolować użytkowników, którzy mają wgląd do tych newralgicznych danych i ustalają zakres uprawnień dla pozostałych pracowników? Jak w tym istotnym problemie może pomóc rozwiązanie PAM?

Co to jest PAM?

PAM – a właściwie Privileged Access Management – jest elementem bezpieczeństwa IT, obejmującym niezwykle szeroki zakres działań. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie m.in. użytkowników uprzywilejowanych, nadzorowanie dostępami, nadawanie uprawnień do kont i systemów w danym przedsiębiorstwie. W ten sposób konta uprzywilejowane (np. administratorzy) mają kontrolę nad działaniami innych osób (np. pracujących w systemie outsorcingowym).

Ostatecznie więc PAM minimalizuje ryzyko cyberataków – zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz firmy – zmniejszając przy tym ryzyko wypływu newralgicznych i krytycznych danych. Tak stworzone rozwiązanie bazuje na m.in. Grupach Dostępu, które posiadają hasła do realizowania powierzonej im pracy. Wśród dostępnych funkcjonalności istnieje np. możliwość automatycznej zmiany haseł, gdy sesja z jednorazowych poświadczeń została zakończona.

W dużym uproszczeniu i podsumowaniu: system PAM kontroluje działania wszystkich użytkowników w sieci firmowej albo użytkowników uprzywilejowanych (adminów), którzy mają najbardziej wrażliwe hasła lub/i kontrolują firmy, które świadczą outsourcing IT.

Jakie możliwości niesie za sobą PAM?

Systemy PAM oferują ogrom rozwiązań – i co za tym idzie – zalet. Wszystkie one dotyczy zakresu monitorowania i zarządzania certyfikatami/ zasobami danych w danej firmie. Tak oto np. konta z większym zakresem uprawnień, mają dostęp do szerszej grupy danych – np. do danych osobowych czy dodatkowych konfiguracji.

Wśród funkcjonalności, wymienia się m.in. możliwość:

  • Stałego monitorowania działań,
  • Nagrywania sesji – np. w celu analizowania czasu pracy,
  • Podwójnego uwierzytelniania, co wzmacnia poziom bezpieczeństwa,
  • Transparentnych haseł,
  • Zastosowania zaawansowanego filtru komend,
  • Tworzenie analiz behawioralnych, które mają za zadanie wykazać nieoczywiste lub niestandardowe zachowania użytkowania,

Zarządzanie kontami polega na nadawanie uprawnień i dostępów, co w oczywisty sposób ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. PAM to połącznie transparentności i kontroli – tak cennej, gdy mamy do czynienia z newralgicznymi informacjami czy zarządzaniem zespołem zdalnym.

Dodatkowych funkcjonalności mogą dostarczyć moduły, takie jak np. klaster HA lub load balancer w Senhasegura.eu.

 Czy wdrożenie rozwiązania PAM jest skomplikowane?

Rozwiązanie PAM w Senhasegura wyróżnia się jedną, stalą licencją, której nie trzeba odnawiać, dodatkowo opłacać czy na nowo wdrażać. Oznacza to, że raz wprowadzone elementy pozostaną z naszym biznesem na tak długo, jak sami tego potrzebujemy. Interfejs bazuje na intuicyjności oraz bezproblemowej obsłudze, która pomimo dużej funkcjonalności nie wymaga wiedzy około-technicznej. Wszystko to połączone jest z usługami kanałowymi i backupami.

Kto może skorzystać z rozwiązania PAM?

W dużym uogólnieniu – rozwiązanie PAM stworzone jest z myślą o niemalże każdej branży i przedsiębiorstwie – zarówno początkującym, jak i prężnie rozwijającym swoją markę. Ze względu na właściwości i charakterystykę najczęściej pojawia się w np. opiece zdrowia, ubezpieczeniach lub w bankowości, gdzie wykorzystuje się i obraca danymi klientów. Coraz częściej znajdziemy je także w sektorach publicznych i instytucjach rządowych, które ze względu na przechowywane informacje kładą ogromny nacisk na bezpieczeństwo i ochronę.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.