Jak przyjąć spadek, jeżeli spadkodawca żył za granicą?

Dziedziczenie spadku od osoby mieszkającej za granicą bardzo często wiąże się kwestiami związanymi z prawem międzynarodowym. Co do zasady, najczęściej wszystkie formalności są podporządkowane przepisom obowiązującym w kraju śmierci spadkodawcy. Jeżeli jednak spadkodawca posiadał majątek w kilku krajach sytuacja jest bardziej skomplikowana. W jaki sposób można przyjąć spadek od osoby mieszkającej za granicą kraju? Czym są transgeniczne postępowania spadkowe?

Spadkodawca mieszkał i posiadał majątek za granicą

Jeśli spadkodawca, czyli osoba, która pozostawiła spadek, zmarła za granicą, a Ty jako spadkobiorca chcesz przyjąć spadek to musisz podjąć odpowiednie kroki. Po pierwsze, należy ustalić, jaki kraj ma jurysdykcję nad spadkiem. W tym celu należy zbadać przepisy prawa międzynarodowego prywatnego, które określają, którego kraju prawo ma zastosowanie do rozstrzygania kwestii związanych ze spadkiem.

Następnie, w celu przyjęcia spadku należy złożyć stosowne dokumenty w sądzie lub urzędzie konsularnym właściwym dla danego kraju. W Polsce jest to sąd rejonowy, w którego okręgu zmarł spadkodawca lub notariusz. W dokumentach trzeba podać informacje na temat spadkodawcy, m.in. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz zgonu, a także informacje na temat samego spadku. Należy również dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do dziedziczenia, czyli akt zgonu spadkodawcy oraz dokumenty potwierdzające  pokrewieństwo z nim. W przypadku, gdy dokumenty zostały sporządzone w języku innym niż język urzędowy kraju, w którym trzeba złożyć dokumenty, konieczne może okazać się przetłumaczenie na język urzędowy tego kraju.

Warto wspomnieć, że takie postępowania spadkowe mogą być skomplikowane i czasochłonne. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, którzy posiadają wiedzę na temat międzynarodowych procedur spadkowych i pomogą w przeprowadzeniu transakcji w sposób właściwy i zgodny z przepisami prawa.

Czym są transgraniczne postępowania spadkowe?

Transgraniczne postępowania spadkowe są procedurami, które umożliwiają uregulowanie kwestii dziedziczenia w przypadku, gdy osoba, która zmarła, pozostawiła majątek lub posiadła obywatelstwo w więcej niż jednym kraju. Współcześnie coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których dziedziczenie obejmuje mienie zlokalizowane w różnych państwach lub osoba zmarła posiadała obywatelstwo więcej niż jednego kraju.

W praktyce postępowania spadkowe, które mają charakter transgraniczny, prowadzone są w oparciu o przepisy międzynarodowe oraz krajowe. Ze względu na złożoność procedur oraz różnice w przepisach międzynarodowych, warto skorzystać z pomocy adwokata, który będzie w stanie doradzić i reprezentować nas w tym procesie.

W zależności od państwa, w którym zmarła osoba oraz w której posiadaniu były składniki majątku, proces transgranicznego postępowania spadkowego może być inny. Zwykle trzeba rozpatrzyć, które prawo należy zastosować do sprawy, jakie dokumenty są potrzebne i jakie procedury należy zastosować, aby uregulować kwestie dziedziczenia.

Warto pamiętać, że transgraniczne postępowania spadkowe mogą być skomplikowane, a ich wynik może mieć wpływ na naszą sytuację finansową i nasze prawa do dziedzictwa. Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata specjalizującego się w tego typu procedurach. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dlatego można skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w transgranicznych postępowaniach spadkowych w Czechach (np. https://adwokat-czechy.pl/) lub w Niemczech.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.