Fundusze inwestycyjne – czy warto w nie inwestować?

Fundusze inwestycyjne to w ostatnich czasach jedna z najlepszych alternatyw w obszarze pomnażania swoich oszczędności z perspektywą na ponadprzeciętne zyski. Czym dokładnie są fundusze inwestycyjne i jak wybrać ten najbardziej dostosowany do naszych preferencji?

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne to pojęcie, które coraz częściej może wybrzmiewać w prasie i telewizji, gdy poruszany temat dotyczy potencjalnych rozwiązań w zakresie świadomego pomnażania pieniędzy. Niestety wciąż bardzo duża część społeczeństwa nie jest świadoma tego, co kryje się pod tym pojęciem.

Fundusze inwestycyjne to forma zbiorowego, inwestowania pieniędzy w konkretne instrumenty finansowe zgodne z charakterem danego funduszu. Na szczęście to nie my jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie aktywa będą przedmiotem inwestycji – tym zajmuje się zespół ekspertów zarządzających funduszem w ramach TFI – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. To właśnie oni, na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej dokonują zakupów konkretnych instrumentów finansowych, starając się maksymalizować zysk, ograniczając jednocześnie ryzyko utraty kapitału.

Giełda czy fundusze – co warto wybrać na początek?

Poszukując ciekawej formy inwestowania swoich pieniędzy, na pewno natrafimy w pewnym momencie na dylemat związany z tym, czy lepiej wybrać samodzielne inwestycje na giełdzie, czy też powierzyć swój kapitał funduszowi inwestycyjnemu.

To oczywiście pytanie, na które odpowiedź nie jest jednoznaczna. Obie formy pomnażania kapitału mają swoje zalety i wady. Inwestycje na giełdzie umożliwiają nam pełną kontrolę nad tym, w jakie aktywa lokujemy swoje oszczędności z tym jednak zastrzeżeniem, że inwestycje na giełdzie wiążą się ze sporym ryzykiem, nie mówiąc już o wiedzy i kompetencjach, jakie musimy zdobyć realizując pierwsze inwestycje.

W funduszu inwestycyjnym nie mamy pełni praw do decydowania, jak nasze pieniądze są ulokowane. Nasz wybór ogranicza się do wyboru jednego z funduszy inwestycyjnych dostępnych pod adresem https://www.metlife.pl/inwestycje/fundusze_inwestycyjne/W tym przypadku jednak inwestycje są realizowane przez profesjonalistów, którzy od wielu lat zajmują się inwestycjami, co daje większe bezpieczeństwo trafnych decyzji. 

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Jak wcześniej wspomniano, wybór funduszu powinien być dostosowany do naszych preferencji inwestycyjnych – horyzontu czasowego oraz naszego apetytu na ryzyko. W zależności od tych dwóch zmiennych możemy wybrać jeden z popularnych rodzajów funduszy inwestycyjnych. Jakie to rodzaje? Przede wszystkim:

  • Fundusze bezpieczne – fundusze skupiające się na dłużnych papierach skarbowych i korporacyjnych, które generują mały, ale stały zysk. Te fundusze stanowią doskonałe rozwiązanie dla wszystkich osób, które nie akceptują nadmiernego ryzyka i akceptują niską stopę zwrotu z inwestycji.
  • Fundusze zrównoważone – Fundusze zrównoważone służą ochronie naszego kapitału w okresie kryzysu i recesji, i generowaniu ponadprzeciętnych zysków w trakcie prosperity. W ramach funduszu zrównoważonego TFI inwestuje kapitał zarówno w akcje spółek notowanych na giełdzie, jak i w papiery dłużne. Jest to zatem kompromis pomiędzy zbyt agresywnymi funduszami akcyjnymi i nazbyt konserwatywnymi funduszami gotówkowymi.
  • Fundusze akcyjne – To najbardziej agresywna forma inwestowania w fundusze, w ramach których nawet 100% kapitału może być zainwestowane w spółki notowane na giełdzie. To propozycja do inwestorów z dużym apetytem na ryzyko i akceptujących duże wahania ceny aktywów.

Notowania funduszy

Wybór konkretnego funduszu inwestycyjnego może być dużym wyzwaniem, szczególnie dla osób, które wcześniej nie inwestowały w ten sposób swoich oszczędności. Na szczęście w procesie podejmowania decyzji pomóc nam mogą notowania funduszy. To spis wszystkich dostępnych na Metlife funduszy, który zawiera informacje o nazwie funduszu, jego wartości, a także najważniejszym – historii zmian wyceny funduszu. To bardzo istotny czynnik, na który zawsze powinniśmy zwracać uwagę, decydując się na zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.

Spośród wielu różnych alternatyw inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne stanowią jedno z najlepszych rozwiązań, szczególnie w początkowej fazie naszej przygody z inwestowaniem. Bogactwo oferty funduszy, profesjonalna obsługa TFI i perspektywa zysków wyższych niż te realizowane w produktach bankowych sprawia, że to jedna z niewielu opcji, które pozwolą nam realnie podwyższyć wartość naszych oszczędności.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.