Faktoring – skuteczna forma finansowania dla firm w dobie pandemii

Faktoring stanowi obecnie jedną z najszybciej rozwijających się usług na rynkach finansowych. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z oferty firmy faktoringowej, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa, która przyczyniła się do pogorszenia sytuacji wielu biznesów. Aby zapewnić firmie skuteczną formę finansowania, warto wziąć pod uwagę usługi faktoringu. Na czym polega faktoring? Jak działa? Kto powinien skorzystać z usług faktoringu?

Jak działa faktoring?

 1. Faktoring jest usługą finansową, do której dochodzi w momencie gdy klient przekazuje faktorowi faktury (z odroczonym terminem płatności bądź te, których termin zapłaty jeszcze nie upłynął).
 2. Następnie faktor wypłaca zaliczkę za te faktury (nawet do 90%)  bezpośrednio na konto firmowe swojego klienta.
 3. Kontrahent (dłużnik) faktoranta wówczas wpłaca należność za faktury na konto faktora (firmy faktoringowej), które przelewa pozostałe środki na konto klienta.  Faktoring jest więc wykupem faktur od klienta, który jest dostawcą określonych towarów lub usług na rzecz kontrahentów.
 4. Przedsiębiorca to faktorant i klient firmy faktoringowej, faktorem jest określona instytucja finansowa, a kontrahent jest w tym układzie dłużnikiem.

Faktoring dla firm – dlaczego warto?

Faktoring pozwala firmie na otrzymanie należności za sprzedany asortyment towarów i usług.  Należnością tą jest zaliczka, którą dostaje po dostarczeniu do faktora faktur firmy. W zależności od określenia warunków umowy faktoringu, taka zaliczka może być równa maksymalnie 90% należności wynikającej z faktur. Reszta kwoty zostaje wypłacona po tym, jak faktor otrzyma płatność od dłużnika. Jakie plusy ma faktoring?

 • Zaletą faktoringu jest to, że w imieniu faktoranta, faktor może upominać się o wyrównanie należności.
 • W przypadku pełnego faktoringu, firma faktoringowa zobowiązuje się do podjęcia ryzyka niewypłacalności przez dłużnika. Dzięki temu, przedsiębiorstwo zyskuje zabezpieczenie przed bankructwem bądź opóźnieniu w płatnościach.
 • Faktoring jest także szybkim sposobem na odblokowanie środków, ulokowanych w fakturach. W momencie, kiedy przedsiębiorstwo musi oczekiwać na opłacenie faktur za wykonane usługi lub sprzedane produkty, nie może korzystać ze wszystkich finansów, które ma. Przeniesienie zobowiązania na firmy faktoringowe umożliwia pokrycie należności i odblokowuje środki które mogą pełnić funkcje kapitału obrotowego.

Krótkotrwałe i chwilowe problemy z płynnością finansową nie są groźne, ale kiedy problem się nasila, a odroczone terminy płatności trwają ponad 90 dni, może dojść do zaburzenia płynności. Sprawdź ofertę sprawdzonej firmy faktoringowej!

wybór firmy faktoringowe

Rodzaje faktoringu

Ze względu na specyfikację, rozróżniamy kilka rodzajów faktoringu.

Faktoring pełny (bez regresu, właściwy)

Skierowany jest głównie do firm, które chciałyby osiągnąć wyższy poziom płynności finansowej, równocześnie zyskując zabezpieczenie w momencie niewypłacalności dłużnika, wówczas  instytucja finansowa przejmuje ryzyko niewypłacalności.

Faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem)

Faktoring polecany firmom, które korzystają już z ubezpieczenia należności. Ten faktoring pozwala na roszczenie instytucji faktoringowej wobec dłużnika (zwrot cesji wierzytelności). Jest to rodzaj faktoringu, gdzie firma faktoringowa nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności nabywcy. Jak wygląda sytuacja w przypadku faktoringu niepełnego? Przedsiębiorca dostarcza faktorowi faktury, a on następnie przelewa na konto firmy zaliczkę o umówionej kwocie. W momencie, gdy kontrahent nie opłaci takiej faktury, wówczas faktorant zobowiązany jest spłacić firmę faktoringową. Ten rodzaj faktoringu czasem traktowany jest przez przedsiębiorców jako rodzaj zwrotnej pożyczki, ponieważ liczą się z niewypłacalnością swojego kontrahenta. Faktoring niepełny sprawdza się także w przypadku współpracy ze sprawdzonymi kontrahentami.

Inne rodzaje faktoringu

 • Faktoring mieszany – jest połączeniem faktoringu pełnego i niepełnego. W pewnych sytuacjach dopuszcza do tego, aby firma faktoringowa mogła wysuwać dążenia wobec faktoranta (przedsiębiorstwa). Takie kwestie określane są przez regres przy zawarciu umowy.
 • Kryterium siedziby nabywców – faktoring krajowy pozwala na kupowanie faktur jedynie podmiotom krajowym, a eksportowy również podmiotom zagranicznym.

Możemy również podzielić rodzaje faktoringu z uwagi na moment, kiedy dłużnik dowiaduje się o współpracy faktoringowej.

 • faktoring cichy (tajny) – dłużnik nie zostaje zawiadomiony o współpracy z faktorem.
 • faktoring półotwarty – dłużnik informowany jest o umowie faktoringowej w momencie gdy otrzyma wezwanie do zapłaty.
 • faktoring jawny (otwarty) – kontrahent jest poinformowany o podjęciu współpracy z firmą faktoringową.

Faktoring a kredyt

Zastosowanie faktoringu pozwala uzyskać środki obrotowe zapewniając płynność finansową. Dzięki firmie faktoringowej, środki jakie wpływają na konto przedsiębiorstwa mogą zostać wykorzystane na dalszy rozwój.

Dlaczego jest to lepsze rozwiązanie niż kredyt dla firm?

Sama procedura przyznania usługi faktoringowej nie jest tak skomplikowana, jak w sytuacji ubiegania się o kredyt. Przedsiębiorca zyskuje dowolność w wydatkowaniu środków, a w przypadku kredytu niestety nie. Ubiegając się o kredyt dla firm, przedsiębiorca musi także pamiętać o tym, że jego firma powinna spełniać wiele wymogów m.in. musi istnieć od kilku lat i posiadać pewne aktywa, pełniące rolę zabezpieczeń. Dodatkową zaletą jest także przeniesienie odpowiedzialności w momencie niewypłacalności kontrahenta (faktoring pełny). Jeśli chodzi o kredyt, to przedsiębiorca przejmuje takie ryzyko. W przypadku umowy faktoringowej w faktoringu pełnym, umowa faktoringowa przenosi na faktora takie ryzyko. Firmy faktoringowe w przypadku niezapłaconych przez kontrahentów faktur, podejmują procedurę windykacyjną.

Podsumowanie

Faktoring to szybki sposób aby utrzymać płynności finansowej firmy. Oprócz źródła finansowania, firma zyskuje także wsparcie jeśli chodzi o zarządzanie wierzytelnościami, wówczas gdy faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności). Zastosowanie faktoringu to szansa na otrzymanie pomocy finansowej, bez konieczności posiadania zdolności kredytowej. Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na wielu przedsiębiorstwach, dlatego też szybki i bezpieczny sposób finansowania okazuje się niezbędny.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.