Transkrypcja nagrań audio i wideo

Z transkrypcją spotykamy się na co dzień w wielu branżach, najczęściej w różnego rodzaju nagraniach video, filmach lub też w sądzie czy parlamencie.

Transkrypcja – czym jest?

Transkrypcja jest pisemnym przedstawieniem tekstów mówionych i dialogów z zapisów audio lub video. Profesjonalna transkrypcja nagrań audio lub video polega na możliwie najwierniejszym zapisie treści nagranej rozmowy, wypowiedzi na tekst pisany, chodzi tu o dokładne odwzorowanie wypowiedzi ustnej na formę pisemną.

Transkrypcją może być przepisywanie nagrań rozprawy sądowejwywiadukonferencjiwykładuprezentacji, a nawet dialogów w serialu na potrzeby stworzenia napisów. Usługi transkrypcji są powszechnie wykorzystywane przez dziennikarzybadaczy i studentów, a także na potrzeby sądu czy też osób niedosłyszących.

W profesjonalnej transkrypcji wyróżniamy 2 rodzaje:

 • Transkrypcja standardowa: jest to rodzaj usługi obejmujący przepisywanie nagrań oraz ich późniejszą edycję i wygładzenie, na przykład na potrzeby spisywania notatek oraz nagrań konferencji, wywiadów czy prezentacji.
 • Transkrypcja pełna: obejmuje transkrypcje nagrań stanowiące dokładne odzwierciedlenie wypowiedzi, z wszystkimi błędami i wtrąceniami.

Po co nam transkrypcja nagrań?

Zalety transkrypcji najbardziej widać w przypadku wywiadów lub rozpraw sądowych, w sytuacjach, gdy zachodzi konieczność analizy nagrania. Zwykle ciężko jest znaleźć właściwy fragment wykładów czy wywiadów — dzięki transkrypcji wystarczy użyć funkcji wyszukiwania w edytorze tekstów, aby znaleźć dowolne słowo, którego znalezienie w pliku audio czy wideo zajęłoby wieki. Z uwagi na brak możliwości szybkiego przeszukiwania plików dźwiękowych usługa transkrypcji często okazuje się koniecznością. Przepisane nagrania ułatwiają też archiwizację wystąpień czy uzyskiwanie do nich dostępu.

Z usług transkrypcji stale korzystają też dziennikarze redagujący przeprowadzone wywiady. Spisane nagranie rozmowy nie tylko pozwala im na znaczne skrócenie czasu pracy, ale jest niezbędne, by tę pracę wykonać rzetelnie, dlatego wykonanie obszernego opisu treści ułatwia im pracę. Jedne z najpopularniejszych rodzajów nagrań, które trafiają do naszych specjalistów, to:

 • wywiady,
 • notatki głosowe,
 • szkolenia, wykłady, konferencje, spotkania biznesowe,
 • podcasty, webinary, filmy i programy – zarówno internetowe, jak i telewizyjne.

Dlaczego usługę transkrypcji zleca się profesjonalistom?

Profesjonalna transkrypcja to dziedzina, która posiada własne zasady i reguły, dzięki którym w efekcie końcowym uzyskać można zamierzone efekty.

W tym procesie liczy się również cierpliwość i skrupulatność- nie można pisząc pominąć jakichkolwiek dźwięków. Każdy błąd może rodzić poważne konsekwencje, a w szczególności w branży prawniczej, medycznej lub biznesowej. Zlecając transkrypcję specjalistom, mamy pewność i gwarancję, że transkrypcja będzie prawidłowa, a my unikniemy niepotrzebnych stresów i problemów.

Przykładowe zasady w procesie profesjonalnej transkrypcji:

 • Każde słabo zrozumiałe słowo trzeba zapisać tak, jak się je słyszy, oznaczając je specjalnym stemplem czasowym.
 • Jeżeli są w nagraniu słowa o nieznanej pisowni, to należy zapisać je fonetycznie, również oznaczając odpowiednim stemplem.
 • Fragmenty całkowicie niesłyszalne, należy opisać to słowem niesłyszalne i wstawić stempel. Jeżeli słyszalny jest jedynie fragment danego słowa, należy go zapisać, a nie pominąć.
 • Śmiechy, jąkanie, płacz, krzyk, wpisywane są w kwadratowych nawiasach.

W agencji Skrivanek profesjonalną transkrypcją zajmujemy się od lat. Profesjonalnie tworzymy napisy do plików audio lub wideo, mamy na pokładzie najlepszy zespół specjalistów.

Oto najważniejsze korzyści, których możesz być pewien, zlecając nam transkrypcję:

 • Wysoka jakość przygotowywanych tekstów dzięki doświadczeniu, zdobytym umiejętnościom, a także profesjonalnemu sprzętowi i dogodnym warunkom pracy, które są niezwykle ważne w przypadku działań transkrybenta.
 • Poprawność językowa, dokładność i przywiązanie do najmniejszych szczegółów, tak, aby tekst spotkał się z uznaniem nawet najbardziej wymagającego klienta.
 • Oszczędność czasu i energii na często żmudnym przepisywaniu i kilkakrotnym odtwarzaniu niekiedy jednego momentu nagrania; nasi transkrybenci zapewnią nie tylko satysfakcjonujący czas wykonania zlecenia, ale też usługi pokrewne – edytowanie i korygowanie tekstu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.