Ekwiwalent za pranie odzieży

Kodeks Pracy określa, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi odpowiednią odzież oraz obuwie robocze. Po jego stronie leży również kwestia czystości i przygotowania ubrań dla użytkownika. Często jest tak, że sam zatrudniony musi dbać o strój, co wiąże się z koniecznością codziennego prania ubrania. Czy można starać się o uzyskanie ekwiwalentu za poniesione wydatki?

Przepisy regulujące obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 237(7) ust. 1 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania określone w Polskich Normach, w sytuacji, w której prywatne ubranie może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, lub gdy ze względu na konkretne wymogi technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy taka odzież jest wymagana. Bez odpowiedniego stroju pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy. Do obowiązków należy również odpowiednie pranie, konserwacja, naprawa, odpylanie czy odkażanie.

Ekwiwalent za pranie odzieży

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego prania odzieży roboczej, może to robić pracownik, pod warunkiem wypłacenia mu ekwiwalentu w wysokości poniesionych kosztów. Na tę kwotę składa się koszt detergentów, wody, prądu, a czasami również koszt pracy własnej pracownika. Określenie wartości ekwiwalentu jest zwykle umowne, oparte o ceny rynkowe. Zwrot poniesionych kosztów jest wypłacany cyklicznie, na przykład co miesiąc czy co kwartał i może być większy, kiedy na przykład wzrośnie koszt mediów czy detergentów. Przychód wynikający z ekwiwalentu za pranie odzieży jest wolny od podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie.

Rozliczenie ekwiwalentu przez pracodawcę

Przedsiębiorca może umieścić wypłacane kwoty ekwiwalentów w kosztach uzyskania przychodu. Nie odprowadza się od nich zaliczki na PIT, a także nie są wliczone do podstawy opodatkowania. Jeżeli nie wiesz, jak prawidłowo rozliczyć ekwiwalent za pranie odzieży – skontaktuj się z https://anavo-ksiegowosc.pl/. Doświadczona księgowa wyjaśni, jak prawidłowo rozliczyć ekwiwalent, a także w jakiej sytuacji będzie się wliczał do podstawy wymiaru składek ZUS. Jeżeli ekwiwalent nie będzie wyliczony indywidualnie, a wypłacane świadczenie to taka sama kwota dla wszystkich pracowników, wówczas będzie oznaczała ryczałt. Nawiąż współpracę z  https://anavo-ksiegowosc.pl/biuro-rachunkowe-otwock-wielki.html i zadbaj, by rozliczenia były przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warto pamiętać, że w przypadku odzieży która uległa skażeniu środkami chemicznymi, materiałami biologicznie zakaźnymi lub promieniotwórczymi, pracodawca nie może powierzyć prania pracownikowi. Przechowywanie, czyszczenie i odkażanie takich ubrań należy wyłącznie do kompetencji pracodawcy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.