Czym jest system workflow?

Monitorowanie przepływu pracy odgrywa dzisiaj dużą rolę zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach. Chętnie sięga się przy tym po systemy workflow, które dają duże możliwości w zakresie organizacji pracy swojej, innych pracowników, tworzenia…