Ubezpieczenie firmy w Norwegii

Prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od branży, czy lokalizacji, zawsze wiąże się z ryzykiem. Jak się przed nim zabezpieczyć? Wystarczy wykupić odpowiednią polisę, która zapewni kompleksową ochronę. Pod jakim kątem należy ubezpieczyć firmę? Jak wygląda kwestia ubezpieczeń dla firm w Norwegii? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Norwegii

Prowadzenie działalności gospodarczej w Norwegii wymaga uprzedniego jej zarejestrowania, co umożliwia legalne działanie. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej należy złożyć odpowiednie zgłoszenie do rejestru podmiotów gospodarczych. Sam proces jest szybki i bezpłatny, a firma może zacząć działać niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Zakładając firmę należy mieć świadomość, że prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem. Jest to szczególnie ważne w przypadku jednoosobowych działalności, ponieważ w tym przypadku ich właściciel odpowiada za firmę całym swoim majątkiem. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich strat, czy szkód wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością, ponieważ nie ma rozdziału na środki firmowe i prywatne. Jak zabezpieczyć się na wypadek takiego ryzyka? Najlepszą metodą będzie zakup odpowiedniego ubezpieczenia dla firmy.

Jak wyglądają ubezpieczenia dla firm w Norwegii?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Norwegii mogą skorzystać z ubezpieczeń, które kompleksowo zabezpieczą prowadzoną działalność i pokryją ewentualne szkody. Najważniejsze z nich to:

– ubezpieczenia majątkowe – które stanowią zabezpieczenie przed ryzykiem poniesienia strat, które pokrywane są głównie z ubezpieczenia majątku spółki lub ubezpieczenia od przerwania działalności;

– ubezpieczenie szkód (OC) – które zabezpiecza na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim lub w należącym do nich majątku. W wielu branżach posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe, co regulują właściwe przepisy prawne. Warto je jednak posiadać nawet wtedy, gdy jest ono dobrowolne, ponieważ samodzielne pokrycie ewentualnej szkody może przekraczać możliwości finansowe przedsiębiorcy;

– ubezpieczenia osobowe – zabezpieczają zarówno przedsiębiorcę, jak i jego pracowników. Norweskie prawo nakłada na wszystkie firmy obowiązek zapewnienia swoim pracownikom ubezpieczenia od wypadków przy pracy (yrkesskadeforsikring) oraz obowiązkowego programu emerytalnego (obligatorisktjenestepensjon – OTP/ITP innskuddspensjon), który stanowi dodatek do systemu ubezpieczeń społecznych (tzw. II filar).

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie dla firmy w Norwegii?

Wybór ubezpieczenia dla firmy to bardzo ważna czynność, którą powinno poprzedzić odpowiednie badanie potrzeb. W tym celu warto skorzystać z platformy LOCALMARKET.no, która umożliwia skorzystanie ze specjalistycznego doradztwa w zakresie doboru kompleksowej ochrony. Bezpłatna pomoc doświadczonego konsultanta może okazać się nieoceniona przy wyborze najlepszego ubezpieczenia firmy w Norwegii, które będzie dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Platforma oferuje pomoc w zakresie doboru ubezpieczenia mienia, OC, czy polis osobowych.

Każdy przedsiębiorca powinien zadbać o to, by jego firma była odpowiednio ubezpieczona. Należy pamiętać zarówno o wykupieniu polis obowiązkowych, które w Norwegii obejmują ubezpieczenie wypadkowe i tzw. II filar, jak i dobrowolnych, które kompleksowo zabezpieczają ryzyko prowadzenia działalności.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.