Kiedy może być Ci potrzebna wycena wartości przedsiębiorstwa?

Określenie wartości przedsiębiorstwa jest procesem, który wymaga rzetelnej oceny zaistniałych okoliczności i potrzeb, a także zastosowania indywidualnie dobranych metod wyceny. Usługi te oferowane są przez firmy z odpowiednią wiedzą dotyczącą biznesu, prawa, a także zarządzania i finansów. W których sytuacjach konieczne może okazać się przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa?

Ubieganie się o kredyt w banku

Jeśli przedsiębiorca chce zaciągnąć kredyt na swoją firmę, jednym z dokumentów niezbędnych dla oceny zdolności kredytowej może być właśnie wycena firmy. Aspekty poddawane wycenie mogą również służyć również jako zastaw i zabezpieczenie kredytu. Można w ten sposób wykorzystać np. prawa własności udziałów. Ważne, aby była to dokumentacja rzetelna, by bank nie poddał jej wiarygodności w wątpliwość. W związku z tym warto, aby wycena została przeprowadzona przez specjalistów, jak np. z firmy Volante, której działalność to finansowe doradztwo biznesowe, w tym dokonywanie wycen przedsiębiorstw.

Postępowanie upadłościowe

To, jak wycenić wartość przedsiębiorstwa, jest również kluczowe dla procesu restrukturyzacji firmy, przygotowania do likwidacji oraz w procesie upadłościowym. Dzięki temu można wiarygodnie i uczciwie wobec wierzycieli określić, czy będzie możliwe zaspokojenie wszystkich roszczeń. Wycenia się aktywa, a także analizuje długi, czy kredyty, aby ocenić ostateczną wartość przedsiębiorstwa. W trakcie postępowania upadłościowego wyceny wymaga sąd, a zajmuje się nią biegły sądowy wpisany na listę biegłych sądowych. Na wcześniejszym etapie ustalenie wartości firmy może okazać się przydatne, aby zweryfikować, czy upadłość bądź likwidacja jest jedynym sposobem rozwiązania trudnej sytuacji, czy też bardziej opłacalna będzie sprzedaż podmiotu.

Sprzedaż firmy

Przygotowanie rzetelnej wyceny przedsiębiorstwa jest jednym z pierwszych etapów procesu jego sprzedaży. Dane uzyskane w jej wyniku są potrzebne zarówno dla sprzedającego, jak i potencjalnych nabywców. Zbywający firmę wie dzięki temu, jakiej kwoty może oczekiwać od zainteresowanych, aby prawdopodobne było sfinalizowanie transakcji. Kupujący uzyskuje natomiast pełną informację na temat rzeczywistej wartości kupowanego podmiotu, łącznie z wartością czynników niematerialnych, jak np. wartość marki, czy też ewentualnych zaległych zobowiązań. Aby ocena jak najlepiej odzwierciedlała stan rzeczywisty, należy przeanalizować m.in. to, na jakim etapie rozwoju jest dana firma, czy też w jakiej branży działa. Wytycznymi dotyczącymi wyceny, których przestrzegają rzetelne firmy oferujące tę usługę, są Międzynarodowe Standardy Wyceny według The International Valuation Standards Council.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.